ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Mimar Sinan
  Mimar Sinan Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul'a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi. Sinan'ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu.
  *İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayın.
  Mimar Sinan çocukluğunda kime çıraklık etmiştir?

  1. Dayısına 
  2. Babasına
  3. Dedesine  
  4. Amcasına
 2. Mimar Sinan'ı saray mimarlarının yanına kim yollamıştır?

  1. Bir toprak sahibi 
  2. Dedesi   
  3. Teyzesi   
  4. Babası
 3. Mimar Sinan'ı toprak sahibi niçin mimarların yanına göndermiştir?

  1. Çok çalışkan olduğu için
  2. Kimsesiz olduğu için 
  3. Yapı işlerinde yetenekli olduğu için
  4. Küçük olduğu için
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

  1. Yalan yanlış işlerle beni kandırma. 
  2. Siyah elbise kara gözleriyle uyum sağlamıştı.
  3. Dün başlayan yolculuğumuz bugün bitti. 
  4. Genç yaşlı herkes sokağa döküldü.
 5. “Sınıfta öğrencilerin kimisinin boyu uzun, kimi sinin boyu kısadır."
  Cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  1. Eve gitmek ve gitmemek arasında karasız kaldı.
  2. Yemeğin sıcak mı soğuk mu olduğuna bakıyor.
  3. Ben uzak diyorum, o ırak diyor
  4. Çok büyük, iri bir dev gördü.
 6. “Mustafa Kemal Atatürk ……… ‘de Selanik’te doğdu. Babası ………. Efendi , annesi ……… hanım’dır.”
  Yukarıdaki ifadede boşluklu yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. 1919 – Ali – Ayşe 
  2. 1881- Ali Rıza Zübeyde
  3. 1920- Rıza-  Zübeyde   
  4. 1881- Ali Rıza-Latife
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük yoktur?

  1. Doktora boş gözlerle bakıyordu.
  2. Ayşe’nin uykusu kaçtı. 
  3. Kanadı kırık bir martı gördüm.
  4. Bu şarkıya bayılıyorum.
 8. Tırnak işareti “ “ hangi cümlede yanlış kullanılmıştır?

  1. Soluk almada en önemli organ “ akciğerlerdir.”
  2. Babam, “Haydi gelin artık.” diye seslendi.
  3. TBMM Mustafa Kemal’e, “Atatürk” soyadını verdi.
  4. Ahmet ” e doğru baktılar.
 9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlatım kullanılmıştır?

  1. Eve geç kaldığım için annem öfkesinden kudurdu.
  2. Dün kaybettiği saatini kütüphanede bulmuş.
  3. Biraz sonra toprak bir yola girdik.
  4. Yemekleri elektrikli ocakta pişiriyorlardı.
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur?

  1. Televizyonu bozulduğu için maçı seyredememiş.
  2. Çorba çok sıcak olduğu için bekliyormuş.
  3. Futbol oynamayı bırakacakmış.
  4. Yazmayı sevdiği için ünlü bir yazar olmayı hayal ediyormuş.
 11. herkes-fikrine-başkasının-yaklaşmalıdır- hoşgörüyle
  Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir tümce yapıldığında baştan ikinci sözcük hangisidir?

  1. hoşgörüyle 
  2. başkasının
  3. fikrine   
  4. herkes
 12. Küçük kız, el arabasına binmiş, neredeyse aşağı düşecekti.
  Yukarıdaki tümcede kaç tane sesteş kelime vardır?  1. 6
 13. ”Kır” kelimesi hangi cümlede farklı bir anlamda kullanılmıştır?

  1. Kırıcı davranmaktan vazgeç.
  2. Sözlerinle beni çok kırdın.
  3. Fırtına ağacın dalını kırdı.
  4. Kimsenin kalbini kırma.
 14. Hangi cümlenin sonuna “:” konulmalıdır?

  1. Nasreddin Hoca yola koyulmuş
  2. Ödevlerimi zamanında yaparım
  3. Vücudumuzun bölümleri şunlardır
  4. Canlılar soluk alırlar
 15. “Size uğramayı çok isterim ……çok yorgunum.” Tümcesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

  1. ile  
  2. ancak
  3. ve
  4. veya
 16. Can kattı dağa, taşa
      Ormanlara, kırlara
      Koşuyor kuzular
      Mis kokan çayırlara
  Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki duyularımızdan hangisine yer verilmiştir.

  1. tatma 
  2. işitme 
  3. dokunma 
  4. koklama
 17. ”Üç yıldan beri bu okulda okuyorum.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

  1. Nerede?  
  2. Ne zamandan beri?
  3. Niçin?   
  4. Kim?
 18. Aşağıdakilerin hangisinin eş seslisi yoktur?

  1. iyi  
  2. gül   
  3. bin 
  4. el
 19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çoğul eki   (–ler, -lar) almıştır?

  1. kiler 
  2. diler  
  3. siler  
  4. eller
 20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi türemiş sözcüktür?

  1. Kalemler 
  2. Elbise
  3. Kaleci 
  4. Dershane