ANA SAYFA

Türemiş Sözcükler Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  1. çiçekçi
  2. simitçi
  3. acı
  4. börekçi
 2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?
  1. İzmirli
  2. Aşçı
  3. Açlık
  4. Davullar
 3. “ Öğren” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse, anlamlı bir sözcük oluşur?
  1. lik
  2. sız
 4. Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır?
  1. yağmurluk
  2. kirli
  3. şekersiz
  4. ağaçta
 5. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır?
  1. kalemlikten
  2. gözlükçü
  3. camcılık
  4. işsizlik
 6. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna . cı eki getirilerek meslek adı oluşturulur?
  1. kitap
  2. öğretmen
  3. bakkal
  4. balık
 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  1. canlı
  2. bulutlu
  3. şeftali
  4. bilgili
 8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  1. Çiçek
  2. Çiçekçi
  3. Çiçeklik
  4. Çiçekçilik
 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  1. Silgi
  2. Bilgi
  3. Sevgi
  4. Dergi
 10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
  1. Evcil
  2. Evcilik
  3. Evli
  4. Evcik
 11. Aşağıdakilerin hangisinde “. cı” eki eklendiğinde sözcük, kökündeki varlığı satan kişi anlamı kazanır?
  1. öğren
  2. çiçek
  3. iz
 12. Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır?
  1. tüpçü
  2. yazlık
  3. tuzluk
  4. kalemi
 13. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki yoktur?
  1. Gözlükçü
  2. Vatandaşlık
  3. Evleri
  4. Pazarcılar
 14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?
  1. Kitaplık
  2. Defter
  3. Gazeteci
  4. Silgi
 15. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?
  1. Kitaplar
  2. Kusursuz
  3. Okuldan
  4. Demirciler
 16. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır?
  1. Algıladı
  2. Pazarlıkçı
  3. Yolcular
  4. Durak
 17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
  1. dostluk
  2. yabancılık
  3. inatçı
  4. sokaklar
 18. Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?
  1. Yazlığımız
  2. Terlikçi
  3. Arabalardan
  4. Bilginlik
 19. ‘Sabah yazlıktan yeni dönmüştük’’ Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır ?
  1. Yazlıktan
  2. Sabah
  3. Yeni
  4. Dönmüştük
 20. Koyu yazılı sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
  1. Kalemlerimden birini sen al.
  2. Tahtayı nöbetçi sildi.
  3. Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
  4. Sınıfımızda kitaplık bulunuyor