ANA SAYFA

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

1 / 20
 1. Vücudumuzda dolaşan kan, hangi organımızda temizlenir?
  1. Kalp
  2. Karaciğer
  3. Böbrek
  4. Akciğer
 2. Aşağıdakilerden hangisi iskelet ile ilgili yanlış bilgidir?
  1. İskelet sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşur.
  2. Canlılarda iskelet vücuda şekil verir.
  3. Bazı organları korur.
  4. Hareket etmeye yardımcı olmaz.
 3. Yassı kemikleri araştıran bir öğrenci aşağıdaki iskelet kısımlarından hangisini incelemelidir?
  1. Kollar ve bacaklar
  2. Bacaklar ve omurga
  3. Kafatası ve göğüs kafesi
  4. Kollar ve bacaklar
 4. Hangisi iskeletimizin temel kısımlarından biri değildir?
  1. Kafatası
  2. Bel
  3. Gögüs kafesi
  4. Kollar
 5. Aşağıdakilerden hangisi kemikler ve kaslar için ortak özellik değildir?
  1. Kasılıp gevşeyebilirler
  2. Vücuda şekil verirler
  3. Egzersiz ile geliştirilebilirler
  4. Vücudun hareketini sağlarlar
 6. Nabız hangi durumda yükselir?
  1. spor yaparken
  2. dururken
  3. otururken
  4. yatarken
 7. Vücutta kan nasıl dolaşır ?
  1. Tüm vücutta kemiklerin yardımıyla dolaşır.
  2. tüm vücutta kasların yardımıyla dolaşır.
  3. Tüm vücutta damarların yardımıyla dolaşır.
  4. Tüm vücutta eklemler yardımıyla dolaşır.
 8. Aşağıdaki kemiklerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir?
  1. el ve parmak kemikleri
  2. kol kemiği
  3. kafatası kemiği
  4. bacak kemiği
 9. Hangisinin yapısında kısa kemikler vardır?
  1. kafatası
  2. el parmakları
  3. göğüs kafesi
  4. uyluk kemiği
 10. İskeletimiz tek başına vucudumuza şekil veremez. İskeletimize şekil veren, hareketinizi saglayan yapı nedir?
  1. bacaklarımız
  2. kas
  3. kemiklerimiz
  4. kalp
 11. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimiz olmasaydı yapamayacaklarımızdan biri olurdu?
  1. hareket etmek
  2. dik durmak
  3. nefes almak
  4. boşaltım yapmak
 12. 1. Vücudumuzda her kemiğin şekli aynıdır.
  2.Kemiklerin bir araya gelmesiyle iskelet oluşur.
  3. Vücudumuzda herhangi bir kemik kırıldığında kırık-çıkıkçıya gideriz.
  4. Doktor kırık çıkık olup olmadığının anlamak için röntgen filmim çekilmesini ister.
  Yukarıdaki cümlelerden hangileri yanlıştır?
  1. 1.2.
  2. 2.4.
  3. 1.3.
  4. 2.3.
 13. Aşağıdakilerden davranışlardan hangisi iskelet ve kas sistemimize zarar verir?
  1. Dengesiz veağır yük taşımak
  2. Dans etmek
  3. Futbol oynamak
  4. Uyumak
 14. Vücudumuzdaki irili ufaklı bütün kemiklerin oluşturduğu yapıya ne denir?
  1. eklem
  2. adam
  3. iskelet
  4. kemik yığını
 15. Aşağıdakilerden hangisi kemiklerimizin sağlığı açısından gerekli değildir?
  1. A Vitamini
  2. D Vitamini
  3. Kalsiyum
  4. K Vitamini
 16. "Vücudumuzu ayakta tutan yapıya iskelet denir." Aşağıda iskeletle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  1. İskelet, sert bir yapıya sahiptir.
  2. Canlılarda iskelet vücuda şekil verir.
  3. İskeletimiz, kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar.
  4. Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan yapı iskelettir.
 17. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından birisi değildir?
  1. Kafatası
  2. Omurga
  3. Göğüs kafesi
  4. Damarlar
 18. Aşağıdakilerden hangisi kişinin soluk alıp verme hızını azaltan faktörlerdendir?
  1. sevinme
  2. uyuma
  3. korkma
  4. egzersiz
 19. İskelet ile ilgili bir deneytasarlıyorsunuz.Aşağıdakilerden hangilerine ihtiyacınız olmaz?
  1. tel
  2. oyun hamuru
  3. makas
  4. cam macunu
 20. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kasın görevlerinden biri değildir?
  1. Vücuda şekil verir
  2. Eklemleri birbirine bağlar
  3. Vücudun hareketini sağlar
  4. vücudun dik durmasını sağlar