ANA SAYFA

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

1 / 20
 1. Kaburgalar ve gögüs kemiği hangi tür kemiklerdir?
  1. Yassı kemik
  2. Kısa kemik
  3. Uzun kemik
  4. Düz kemik
 2. Oksijen ve karbondioksit değişiminin gerçekleştiği organ hangisidir?
  1. akciğer
  2. kalp
  3. karaciğer
  4. mide
 3. Kemikleri birbirine bağlayan ve kemikleri uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı hangisidir?
  1. kas
  2. eklem
  3. omurga
  4. yassı kemik
 4. Hangisi yassı kemiktir?
  1. uyluk kemiği
  2. parmak kemiği
  3. kaval kemiği
  4. kafatası kemiği
 5. Kemikleri birbirine bağlayan ve kemikleri uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı hangisidir?
  1. kas
  2. eklem
  3. omurga
  4. yassı kemik
 6. Aşağıdakilerden hangisi doğru soluk alıp verme biçimidir?
  1. havanın ağızdan alınıp,burundan verilmesi
  2. havanın ağızdan alınıp,ağızdan verilmesi
  3. havanın burundan alınıp, ağızdan verilmesi
  4. havanın burundan alınıp, burundan verilmesi
 7. Aşağıdaki kemik ççeşitlerinden hangisi yassı kemiklerden oluşmuştur?
  1. Kafatası
  2. Kol kemiği
  3. Bacak kemiği
  4. Ayak parmak kemkleri
 8. Öğretmen öğrencilerine “iskeletimiz olmasaydı ne olurdu?” sorusunu yöneltiyor. Ayşe: Vücudumuz desteksiz kalır ve ayakta duramazdık. Hasan: Bir et yığını haline gelirdik hiçbir iş yapamazdık. Can: Konuşamazdık, duyamazdık, göremezdik, cevaplarını veriyor. Hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?
  1. Ayşe , Hasan, Can
  2. Hasan, Can
  3. Ayşe, Can
  4. Ayşe, Hasan
 9. Vücudumuz kaç temel bölümden oluşur?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 10. Aşağıdakilerden hangisi olmasaydı kemiklerimiz birbirine bağlanmazdı?
  1. eklemler
  2. kaslar
  3. omurga
  4. kafatası
 11. Kol ve bacak kemikleri hangi tür kemiklerdir?
  1. kısa kemik
  2. uzun kemik
  3. yassı kemik
  4. düz kemik
 12. Vücudumuzdaki kemikler aşağıdaki etkinliklerden hangisinin gerşekleşmesinde görev yapmaz?
  1. Kalp ve akciğerlerin dış etkilerden korunmasını sağlama
  2. Bir takım minerallerin depolanmasını sağlama
  3. Kanın damarlar içinde akmasını sağlama
  4. Besinlerin çiğnenmesini sağlama
 13. Kolay ve çok yönlü hareket edebilen eklemler vücudumuzun hangi kısmında bulunur?
  1. kalça
  2. bel
  3. kafatası
  4. bacak
 14. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından değildir?
  1. kafatası
  2. kalp
  3. omurga
  4. göğüs kafesi
 15. Akciğere alınacak havanın ısıtılıp temizlenme işlemi nerede gerçekleşir?
  1. Gırtlak
  2. Yutak
  3. Burun
  4. Soluk borusu
 16. Canlı varlıkların özelliklerinden biri de üremedir.Canlıların üreme şekilleri birbirinden farklıdır. Buna göre hangi canlının üremesi yanlış verilmiştir?
  1. Balina-doğurarak
  2. Buğday-tohumla
  3. Yılan-doğurarak
  4. Kurbağa-yumurtlama
 17. Aşağıdakilerden hangisi kalp atışını dilemek için kullanılır?
  1. teleskop
  2. steteskop
  3. sismograf
  4. termometre
 18. Aşağıdakilerden hangisi kısa kemik değildir?
  1. el parmak kemikleri
  2. el tarak kemikleri
  3. ayak parmak kemikleri
  4. Kol ve bacak kemikleri
 19. Hareketimizi sağlayan yapılar hangisidir?
  1. kemik-kas
  2. kas-solunum
  3. boşaltım-kemik
  4. sindirim-kas
 20. Aşağıdakilerden hangisi kısa kemik değildir?
  1. el parmak kemikleri
  2. el tarak kemikleri
  3. ayak parmak kemikleri
  4. kafa tası kemikleri