4 ve 5. Snf Takdir Teekkür Hesaplama Arac
4 ve 5. Snf Takdir Teekkür Hesab
Dersler Haftalk Ders Saati Yl Sonu Notu(0-100)
Türkçe 6
Matematik 4
Fen ve Teknoloji 3
Sosyal Bilgiler 3
Yabanc Dil 3
Din K. Ve Ahlak Bilgisi 2
Görsel Sanatlar 1
Müzik 1
Beden Eitimi 2
Trafik Güvenlii 1
Toplam 26