5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Allah İnancı Test Çöz

14 Ekim 20217Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Allah İnancı

 

5.Sınıf Allah İnancı

TEBRİKLER.

5.Sınıf Allah İnancı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?
A
Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.
B
O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir…
C
O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.
D
Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Soru 2
Dua etmeyle ilgili aşağıda verilen yargıların hangisi doğrudur?
A
Dua etmek ibadetlerimiz arasında yer almaz.
B
İnsan istediği her zaman dua edebilir.
C
Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir.
D
Abdestsiz dua etmek doğru değildir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir?
A
Tevhid
B
Dua
C
Hanif
D
İhlas
Soru 4
-Allah (c.c.) her şeye kâdirdir- ifadesinden aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
A
O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
B
Allah doğurmamıştır, doğrulmamıştır.
C
Allah’ın gücü her şeye yeter.
D
Her şeyi yaratan Allah’tır.
Soru 5
Allah’ın güzel isimlerinden hangisi dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir?
A
Rahman
B
Alîm
C
Semî
D
Samed
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eder?
A
Basar
B
Rahim
C
Kadir
D
Semi
Soru 7
Tevhid inancına göre birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı?
A
Her birine düşen iş miktarı azalırdı.
B
Evrenin ahenk ve düzeni bozulurdu.
C
Evreni yönetmek daha kolay olurdu.
D
Aralarında iş bölümü yaparlardı.
Soru 8
Haşr suresi, 24. Ayet: -O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.- Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Allah, bizi her an görmektedir.
B
En güzel isimler Allah’a aittir.
C
Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
D
Allah, yoktan var edendir
Soru 9
Aşağıda verilen ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle ilgilidir?
A
Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
B
O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
C
Şüphesiz Rabb’im duayı işitendir.
D
O Rahman’dır, Rahîm’dir.
Soru 10
Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir. Semî hangi anlama gelir?
A
görür
B
işitir
C
bilir
D
bağışlar
Soru 11
İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir.” Bu sureden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı anlamına da gelir.
B
Allah (c.c.) düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez.
C
Kâinat ve içinde bulunan varlıklar ne kadar güzel olursa olsun hiçbiri Allah’a (c.c.) benzemez.
D
Allah’a (c.c.) eş ve ortak olan birçok varlık olabilir.
Soru 12
Aşağıda verilen yargılardan hangisi dua ile ilgili doğru değildir?
A
İnsanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır.
B
Allah’la iletişim ve irtibat kurmaktır.
C
Allah’tan (c.c.) yardım istemektir.
D
Allah’ın güzel isimlerini saymaktır.
Soru 13
Aşağıda verilen hangi duyguyla insan, kendi yaratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşır?
A
Ait olma
B
Sevme
C
İnanma
D
İrdeleme
Soru 14
Allah Kuranda şöyle buyuruyor: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için nimetler var eden Yüce Allah bir ve tektir.
B
Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı evreni yönetmek daha kolay olurdu.
C
Varlıklar arasında görülen uyum ve düzen ancak tüm bunları yaratanın bir ve tek olması ile gerçekleşir.
D
Her şeyi yaratan ve düzenleyen Allah (c.c.) bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin işleyişinde düzensizlikler ortaya çıkardı.
Soru 15
Ankebût suresi, 19. Ayet: -Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.- Bu ayatten aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
A
Allah’ın yaratması süreklidir.
B
Yaratmak Allah için kolay bir iştir.
C
Allah her şeyin yaratıcısıdır.
D
Allah insanın işini kolaylaştırmıştır.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi görmesidir?
A
Samed
B
Basar
C
İlim
D
Semi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir?
A
İlah
B
İnfak
C
İhlas
D
İlim
Soru 18
Zümer suresi, 9. Ayetinde: -…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.- aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.
B
İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
C
Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
D
Geçinmek için çalışmak teşvik edilmelidir.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece Allah’a (c.c.) inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir?
A
Rahim
B
Rahman
C
Semi
D
Samed
Soru 20
Kuran da “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” Suresinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Allah’ın ilmi
B
Allah’ın yaratıcılığı
C
Allah’a iman
D
Allah’ın birliği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Allah İnancı

Aşağıda verilen hangi duyguyla insan, kendi yaratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşır?
Allah Kur’anda şöyle buyuruyor: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
Tevhid inancına göre birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı?
Kur’an da “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” Suresinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir.” Bu sureden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
Haşr suresi, 24. Ayet: -O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.- Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
Zümer suresi, 9. Ayetinde: -…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.- aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Ankebût suresi, 19. Ayet: -Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.- Bu ayatten aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
Aşağıdakilerden hangisi samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir?
Allah’ın güzel isimlerinden hangisi dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir?
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece Allah’a (c.c.) inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir?
Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir. Semî hangi anlama gelir?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi görmesidir?
-Allah (c.c.) her şeye kâdirdir- ifadesinden aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eder?
Aşağıda verilen ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir?
Aşağıda verilen yargılardan hangisi dua ile ilgili doğru değildir?
Dua etmeyle ilgili aşağıda verilen yargıların hangisi doğrudur?