5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Allah İnancı Test Çöz

14 Ekim 2021 9 By testimiz.com

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Allah İnancı

 

5.Sınıf Allah İnancı

TEBRİKLER.

5.Sınıf Allah İnancı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?
A
O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.
B
Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.
C
Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
D
O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir…
Soru 2
Tevhid inancına göre birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı?
A
Aralarında iş bölümü yaparlardı.
B
Evrenin ahenk ve düzeni bozulurdu.
C
Her birine düşen iş miktarı azalırdı.
D
Evreni yönetmek daha kolay olurdu.
Soru 3
Aşağıda verilen ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle ilgilidir?
A
O Rahman’dır, Rahîm’dir.
B
Şüphesiz Rabb’im duayı işitendir.
C
O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
D
Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi görmesidir?
A
Basar
B
Samed
C
İlim
D
Semi
Soru 5
Aşağıda verilen yargılardan hangisi dua ile ilgili doğru değildir?
A
Allah’ın güzel isimlerini saymaktır.
B
Allah’la iletişim ve irtibat kurmaktır.
C
Allah’tan (c.c.) yardım istemektir.
D
İnsanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır.
Soru 6
Allah Kuranda şöyle buyuruyor: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için nimetler var eden Yüce Allah bir ve tektir.
B
Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı evreni yönetmek daha kolay olurdu.
C
Varlıklar arasında görülen uyum ve düzen ancak tüm bunları yaratanın bir ve tek olması ile gerçekleşir.
D
Her şeyi yaratan ve düzenleyen Allah (c.c.) bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin işleyişinde düzensizlikler ortaya çıkardı.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir?
A
İlah
B
İhlas
C
İlim
D
İnfak
Soru 8
Haşr suresi, 24. Ayet: -O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.- Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Allah, bizi her an görmektedir.
B
Allah, yoktan var edendir
C
Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
D
En güzel isimler Allah’a aittir.
Soru 9
Dua etmeyle ilgili aşağıda verilen yargıların hangisi doğrudur?
A
İnsan istediği her zaman dua edebilir.
B
Abdestsiz dua etmek doğru değildir.
C
Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir.
D
Dua etmek ibadetlerimiz arasında yer almaz.
Soru 10
Zümer suresi, 9. Ayetinde: -…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.- aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
B
İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
C
Geçinmek için çalışmak teşvik edilmelidir.
D
Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir?
A
Tevhid
B
Hanif
C
Dua
D
İhlas
Soru 12
Ankebût suresi, 19. Ayet: -Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.- Bu ayatten aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
A
Allah insanın işini kolaylaştırmıştır.
B
Allah’ın yaratması süreklidir.
C
Allah her şeyin yaratıcısıdır.
D
Yaratmak Allah için kolay bir iştir.
Soru 13
Aşağıda verilen hangi duyguyla insan, kendi yaratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşır?
A
İrdeleme
B
İnanma
C
Ait olma
D
Sevme
Soru 14
Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir. Semî hangi anlama gelir?
A
görür
B
işitir
C
bağışlar
D
bilir
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eder?
A
Semi
B
Kadir
C
Rahim
D
Basar
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece Allah’a (c.c.) inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir?
A
Rahman
B
Rahim
C
Samed
D
Semi
Soru 17
İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir.” Bu sureden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Allah’a (c.c.) eş ve ortak olan birçok varlık olabilir.
B
Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı anlamına da gelir.
C
Kâinat ve içinde bulunan varlıklar ne kadar güzel olursa olsun hiçbiri Allah’a (c.c.) benzemez.
D
Allah (c.c.) düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez.
Soru 18
Allah’ın güzel isimlerinden hangisi dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir?
A
Rahman
B
Semî
C
Samed
D
Alîm
Soru 19
Kuran da “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” Suresinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Allah’a iman
B
Allah’ın birliği
C
Allah’ın ilmi
D
Allah’ın yaratıcılığı
Soru 20
-Allah (c.c.) her şeye kâdirdir- ifadesinden aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
A
O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
B
Allah doğurmamıştır, doğrulmamıştır.
C
Her şeyi yaratan Allah’tır.
D
Allah’ın gücü her şeye yeter.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Allah İnancı

Aşağıda verilen hangi duyguyla insan, kendi yaratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşır?
Allah Kur’anda şöyle buyuruyor: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
Tevhid inancına göre birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı?
Kur’an da “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” Suresinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir.” Bu sureden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
Haşr suresi, 24. Ayet: -O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.- Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
Zümer suresi, 9. Ayetinde: -…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.- aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Ankebût suresi, 19. Ayet: -Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.- Bu ayatten aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
Aşağıdakilerden hangisi samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir?
Allah’ın güzel isimlerinden hangisi dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir?
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece Allah’a (c.c.) inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir?
Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir. Semî hangi anlama gelir?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi görmesidir?
-Allah (c.c.) her şeye kâdirdir- ifadesinden aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eder?
Aşağıda verilen ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir?
Aşağıda verilen yargılardan hangisi dua ile ilgili doğru değildir?
Dua etmeyle ilgili aşağıda verilen yargıların hangisi doğrudur?