5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5.Ünite Çevremizde Dinin İzleri Test Çöz

31 Temmuz 2020 0 By testimiz.com

5.Ünite Çevremizde Dinin İzleri

TEBRİKLER.

5.Ünite Çevremizde Dinin İzleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?  
A
Kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıdır.
B
Vaaz Kürsüsü: Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir.
C
Mihrap: Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yerdir.
D
Minare: Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıdır.
Soru 2
İslam dininin temizliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak camilerde aşağıdaki yapılardan hangisine önem verilmiştir?    
A
Şadırvan
B
Kubbe
C
Hamam
D
Tuvalet
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi dini geleneklere örnek oluşturmaz?
A
Bayramlarda bayramlaşmak.
B
Kandil gecelerini kutlamak.
C
Bebeğin kulağına ezan okumak.
D
Düğün konvoyuna katılmak.
Soru 4
Camiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Caminin bölümleri hem görsel güzellik hem de kullanışlılığa dikkat edilerek inşa edilmiştir.
B
İslam dininde namazın cemaatle kılınmasına verilen önemden dolayı büyük camiler inşa edilmiştir.
C
Camiler, Müslümanların ibadet yapma ve bir araya gelme yeridir.
D
Camilerin yapımında belli bir mimari sitil ya da tarz oluşturulmamıştır.
Soru 5
Camileri süslemede aşağıdaki sanatsal faaliyetlerden hangisine yer verilmemiştir?    
A
Resim
B
Minyatür
C
Hat sanatı
D
Çinicilik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi caminin dışında kalan bölümlerinden birisidir?  
A
Kubbe
B
Mihrap
C
Vaaz kürsüsü
D
Minber
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerdir?    
A
Vaaz kürsüsü
B
Minber
C
Kubbe
D
Mihrap
Soru 8
İslam kültüründe gelişen müzik türü hangisidir?    
A
Mevlit
B
Musiki
C
Arabesk
D
Orya
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi cami avlularında bulunan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yeridir?    
A
Şerefe
B
Avlu
C
Minare
D
Şadırvan
Soru 10
Edebiyatımızdaki dinî içerikli şiirlerin bestelenmiş şekli olan musiki çeşidi hangisidir?    
A
kaside
B
naat
C
münacat
D
ilahi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi caminin içinde kalan bölümlerinden birisidir?    
A
Minber
B
Şerefe
C
Minare
D
Şadırvan
Soru 12
Aşağıda verilen yapılardan hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden biridir?
A
Konya - Mevlânâ Türbesi
B
Erzurum - Çifte Minare Medresesi
C
Edirne - Selimiye Camii
D
Ankara - Kocatepe Camii
Soru 13
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan farklı süsleme sanatları dinin etkisiyle şekillenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sanatlardan birisi değildir?    
A
hat
B
heykel
C
ebru
D
tezhip
Soru 14
 İslam dininin mimari etkisi daha çok aşağıdakilerden hangisinde görülür?    
A
Medreselerde
B
Camilerde
C
Kervansaraylarda
D
Köprülerde
Soru 15
Cami gibi ibadet amaçlı mekânlarda, diğerlerinden farklı olarak düz tavan yerine kubbe şeklinde tavan kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Mimari bir gelenek oluşturmak.
B
Hava sirkülâsyonunu azaltmak.
C
Bina dayanıklılığını artırmak.
D
Müslümanların birlik bütünlüğünü sembolize etmek.
Soru 16
Caminin bölümlerinden hangisi camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölümdür?    
A
Şerefe
B
Vaaz kürsüsü
C
Şadırvan
D
Kubbe
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinde kullanılan çalgılardan birisi değildir?      
A
bendir
B
kudüm
C
davul
D
ney
Soru 18
Caminin bölümlerinden hangisi Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yerdir?    
A
Mihrap
B
Şerefe
C
Vaaz kürsüsü
D
Minber
Soru 19
İslam dininin ilim öğrenmeye önem vermesi eğitim mekânlarının oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu nedenle aşağıdaki yapılardan hangisi inşa edilmiştir?    
A
Kervansaray
B
Külliye
C
Mescit
D
Medrese
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinin türlerinden birisi değildir?    
A
İlahi
B
naat
C
mani
D
münacat
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 İslam dininin mimari etkisi daha çok aşağıdakilerden hangisinde görülür?
Aşağıdakilerden hangisi caminin içinde kalan bölümlerinden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi caminin dışında kalan bölümlerinden birisidir?
Camiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilenlerden hangisi Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerdir?
Caminin bölümlerinden hangisi Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yerdir?
Caminin bölümlerinden hangisi camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölümdür?
Aşağıdakilerden hangisi cami avlularında bulunan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yeridir?
Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?
İslam dininin ilim öğrenmeye önem vermesi eğitim mekânlarının oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu nedenle aşağıdaki yapılardan hangisi inşa edilmiştir?
Cami gibi ibadet amaçlı mekânlarda, diğerlerinden farklı olarak düz tavan yerine kubbe şeklinde tavan kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Camileri süslemede aşağıdaki sanatsal faaliyetlerden hangisine yer verilmemiştir?
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan farklı süsleme sanatları dinin etkisiyle şekillenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sanatlardan birisi değildir?
İslam dininin temizliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak camilerde aşağıdaki yapılardan hangisine önem verilmiştir?
İslam kültüründe gelişen müzik türü hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinde kullanılan çalgılardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinin türlerinden birisi değildir?
Edebiyatımızdaki dinî içerikli şiirlerin bestelenmiş şekli olan musiki çeşidi hangisidir?
Aşağıda verilenlerden hangisi dini geleneklere örnek oluşturmaz?
Aşağıda verilen yapılardan hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden biridir?