5.Sınıf Çevremizde Dinin İzleri Test

7 Ocak 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Çevremizde Dinin İzleri Test

Test Çöz

İndir

 

 İslam dininin mimari etkisi daha çok aşağıdakilerden hangisinde görülür?
Aşağıdakilerden hangisi caminin içinde kalan bölümlerinden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi caminin dışında kalan bölümlerinden birisidir?
Camiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilenlerden hangisi Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerdir?
Caminin bölümlerinden hangisi Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yerdir?
Caminin bölümlerinden hangisi camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölümdür?
Aşağıdakilerden hangisi cami avlularında bulunan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yeridir?
Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?
İslam dininin ilim öğrenmeye önem vermesi eğitim mekânlarının oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu nedenle aşağıdaki yapılardan hangisi inşa edilmiştir?
Cami gibi ibadet amaçlı mekânlarda, diğerlerinden farklı olarak düz tavan yerine kubbe şeklinde tavan kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Camileri süslemede aşağıdaki sanatsal faaliyetlerden hangisine yer verilmemiştir?
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan farklı süsleme sanatları dinin etkisiyle şekillenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sanatlardan birisi değildir?
İslam dininin temizliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak camilerde aşağıdaki yapılardan hangisine önem verilmiştir?
İslam kültüründe gelişen müzik türü hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinde kullanılan çalgılardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinin türlerinden birisi değildir?
Edebiyatımızdaki dinî içerikli şiirlerin bestelenmiş şekli olan musiki çeşidi hangisidir?
Aşağıda verilenlerden hangisi dini geleneklere örnek oluşturmaz?
Aşağıda verilen yapılardan hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden biridir?