5.Sınıf Fen Bilimleri 7.Ünite Elektrik Devre Elemanları Değerlendirme Testi

31 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

5.Sınıf Fen Bilimleri 7.Ünite Elektrik Devre Elemanları

TEBRİKLER.

5.Sınıf Fen Bilimleri 7.Ünite Elektrik Devre Elemanları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarını birleştirip, devrede elektrik akımının dolaşmasını sağlar?
A
iletken tel
B
anahtar
C
duy
D
pil
Soru 2
Bir elektrik devresinde akımın yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
(+) dan (-) ye doğru
B
(+)dan (+) ya doğru
C
(-)den (-) ye doğru
D
(-) den (+) ya doğru
Soru 3
Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren cisim hangisidir?
A
anahtar
B
ampul
C
pil
D
duy
Soru 4
Bir devrede aşağıdakilerden hangisini yapmak, lamba parlaklıklarını değiştirmez?
A
Devreye bir pil daha eklemek.
B
Devredeki anahtarı açmak.
C
Devreye bir lamba daha eklemek.
D
Devre kablolarını uzatma.
Soru 5
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A
Basit bir devre için pil ve ampul yeterlidir.
B
Devrede anahtar açıksa devredeki ampul yanar.
C
Bir devrede pil olmazsa ampul yanmaz.
D
Devredeki değişkenler pil ve ampullerdir.
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Devre elemanlarının sembolik gösterimi ülkeden ülkeye değişir.
B
Bir devrede pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı da artar.
C
Devrede ampul, pilin ürettiği elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.
D
Bir elektrik devresinde piller belli bir kurala göre bağlanır.
Soru 7

I- Üreteç sayısını arttırmak

II- Ampul sayısını azaltmak

III- Tel ayısını artırmak

VI- Anahtar sayısını artırmak

Yukarıdakilerden hangileri bir devredeki ampul parlaklığını artırmanın yollarındandır?
A
I-III
B
II-III
C
I-IV
D
I-II
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik üreticisi değildir?
A
Elektroskoplar
B
Pil
C
Akümülatör
D
jeneratörler
Soru 9
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Kablo: Devre elemanlarını birbirine bağlar.
B
Anahtar: Anahtar kapalı konumda iken devre de kapalıdır.
C
Ampul: Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
D
Pil: Devreye elektrik enerjisi sağlar
Soru 10
Bir devrede iki ampul de yanmaktadır. Devredeki ampullerden biri duyundan çıkarılırsa devrede ne gibi bir değişiklik olur?            
A
Diğer ampulün parlaklığı azalır.
B
Diğer ampul söner.
C
Diğer ampul daha parlak yanar.
D
Devredeki pil çabuk biter.
Soru 11
Aşağıda eleman sayıları belirtilen devrelerdeki pil ve ampuller özdeştir. Buna göre hangisindeki ampullerin parlaklığı daha azdır?
A
3 ampul, 3 pil
B
1 ampul, 3 pil
C
1 ampul, 2 pil
D
2 ampul, 3 pil
Soru 12
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Devredeki ampulün parlaklığını pil ve ampul sayısını değiştirerek artırıp, azaltabiliriz.
B
Devredeki değişkenlerin ampulün parlaklığına etkisi yoktur.
C
Devredeki pil sayısı azaltılırsa ampulün parlaklığı da azalır.
D
Bir devrede pil sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı da artar.
Soru 13
Ayşe, bir devrede ampul sayısı ile ampullerin parlaklığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmek istiyor. Ayşe, hangi devre elemanının sayısını sabit tutar?
A
ampul
B
pil
C
bağlantı kablosu
D
duy
Soru 14
İki pil,iki ampul ve anahtardan oluşan devrede ampulün parlaklığını arttırmak için  aşağıdakilerden  yapılmalıdır?
A
Pil sayısı azaltılmalıdır
B
ampul sayısı azaltılmalıdır
C
ampul sayısı arttırılmalıdır
D
Piller devreden çıkartılmalı
Soru 15
Basit bir elektrik devresi yapmak isteyen bir öğrencinin hangisini kullanmasına gerek yoktur?
A
Sigorta
B
Ampul
C
Pil
D
Anahtar
Soru 16
Elektrikle çalışan bir aleti çalıştırmak için düğmesine bastığımızda gerçekleşen olay için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Aletin içindeki devre tamamlanır.
B
Aletin devresi çalışır.
C
İçindeki devre açılır.
D
Devredeki anahtar kapanır.
Soru 17
Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısını arttırdığımızda ampulün parlaklığı nasıl değişir?
A
Azalır
B
Artar
C
Değişmez
D
Önce azalır, sonra artar
Soru 18
Arda pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablosu kullanarak basit bir elektrik devresi oluşturdu. Ancak devredeki ampul ışık vermedi. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Devrede birden fazla pil kullanmıştır.
B
Pilin gücü ampulü yakmaya yetmemiştir.
C
Kullanılan ampul bozuktur.
D
Kablolarda kopukluk vardır.
Soru 19

I. Pil sayısını artırmalıdır.

II. Bağlantı kablosunu uzatmalıdır.

III. Ampul sayısını azaltmalıdır.

Emir, yaptığı devrede ampullerin parlaklığını artırmak istiyor. Emir yukarıdaki değişikliklerden hangisini ya da hangilerini yaparsa bunu başarabilir?

A
I, II
B
II, III
C
Yalnız I
D
I, III
Soru 20
Ampul sayısın değişmediği,pil sayısının değiştiği bir elektrik devresi için aşağıda verilenlerden hangisi  doğrudur?
A
Ampul sayısı kontrollü değişkendir.
B
Bağımsız değişken ampul parlaklığıdır.
C
Ampul parlaklığı pil sayısına göre değişmez.
D
Pil sayısı bağımlı değişkendir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Basit bir elektrik devresi yapmak isteyen bir öğrencinin hangisini kullanmasına gerek yoktur?
Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarını birleştirip, devrede elektrik akımının dolaşmasını sağlar?
Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısını arttırdığımızda ampulün parlaklığı nasıl değişir?
Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik üreticisi değildir?
Ayşe, bir devrede ampul sayısı ile ampullerin parlaklığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmek istiyor. Ayşe, hangi devre elemanının sayısını sabit tutar?
I. Pil sayısını artırmalıdır.

II. Bağlantı kablosunu uzatmalıdır.

III. Ampul sayısını azaltmalıdır.

Emir, yaptığı devrede ampullerin parlaklığını artırmak istiyor. Emir yukarıdaki değişikliklerden hangisini ya da hangilerini yaparsa bunu başarabilir?

İki pil,iki ampul ve anahtardan oluşan devrede ampulün parlaklığını arttırmak için  aşağıdakilerden  yapılmalıdır?
Elektrikle çalışan bir aleti çalıştırmak için düğmesine bastığımızda gerçekleşen olay için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Bir elektrik devresinde akımın yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Ampul sayısın değişmediği,pil sayısının değiştiği bir elektrik devresi için aşağıda verilenlerden hangisi  doğrudur?
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Bir devrede iki ampul de yanmaktadır. Devredeki ampullerden biri duyundan çıkarılırsa devrede ne gibi bir değişiklik olur?            
I- Üreteç sayısını arttırmak

II- Ampul sayısını azaltmak

III- Tel ayısını artırmak

VI- Anahtar sayısını artırmak

Yukarıdakilerden hangileri bir devredeki ampul parlaklığını artırmanın yollarındandır?

Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Arda pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablosu kullanarak basit bir elektrik devresi oluşturdu. Ancak devredeki ampul ışık vermedi. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Aşağıda eleman sayıları belirtilen devrelerdeki pil ve ampuller özdeştir. Buna göre hangisindeki ampullerin parlaklığı daha azdır?
Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren cisim hangisidir?
Bir devrede aşağıdakilerden hangisini yapmak, lamba parlaklıklarını değiştirmez?
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?