5. Sınıf Ayın Hareketleri ve Evreleri Test

15 Eylül 2023 0 By testimiz.com

5. Sınıf Ayın Hareketleri ve Evreleri Test

Test Çöz

Soru 1
“Bir hafta sonra Dünya Güneş ve Ay’ın ortasındadır. Ay’ın parlak tarafı Dünya’ya bakmaktadır. ” Yukarıdaki anlatım Ay’ın hangi evresidir?
A) İlk Dördün
B) Son Dördün
C) Yeni Ay
D) Dolunay
Soru 2
Ay’ın hareketleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ay’ın Güneş etrafındaki hareketi Dünya ile eş zamanlı olarak 365 gün 6 saattir.
B) Ay’ın Dünya’dan görülmeyen tarafına Ay’ın karanlık yüzü denir
C) Dünya’dan Ay’a bakıldığında Ay’ın hep aynı tarafı görülür. Kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafında dönme süresi eşit olduğu için aynı yüzü görünmektedir.
D) Ay, Dünya ve kendi ekseni etrafında doğudan batıya doğru (Saat yönünün tersi) döner.
Soru 3
Ay’ın hareketleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ay, Dünya etrafında bir kez döndüğünde, kendi ekseni etrafında da dört kez dolanır.
B) Kendi ekseni etrafında, Dünya etrafında ve Güneş etrafında hareket eder.
C) Ay’ın kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafındaki hareketi 27 gün 8 saatte tamamlar.
D) Ay evreleri 29,5 günde tamamlanır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın hareketlerinden birisi değildir?
A) Dünya ile birlikte Güneş etrafında dönmesi
B) Dünyanın etrafında dönmesi
C) Güneş’in yörüngesinde dönmesi
D) Kendi çevresinde dönmesi
Soru 5
Ay, Dünya etrafındaki yerine göre farklı şekillerde görünmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın değişik şekillerde görünmesinin nedenlerinden birisidir?
A) Dünya’nın ve kendi çevresinde dönüş sürelerinin eşit olması.
B) Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’ya yansıtması.
C) Dünya’dan hep aynı yüzünün görülmesi.
D) Dünya ile dönüş hızlarının aynı olması.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın ana evrelerinden birisi değildir?
A) Son Dördün
B) İlk Dördün
C) Hilal
D) Dolunay
Soru 7
“ Ay, Güneş ile Dünya arasına girdiğinde oluşur. Ay’ın karanlık bölgesi Dünya’ya dönük olduğu için Ay gökyüzünde görülmez.” Yukarıdaki anlatım Ay’ın hangi evresidir?
A) İlk Dördün
B) Yeni Ay
C) Dolunay
D) Son Dördün
Soru 8
“ Bir hafta sonra Ay’ın sol tarafı aydınlandığı evredir. Ay’ın şekli ters D harfine benzer. ” Yukarıdaki anlatım Ay’ın hangi evresidir?
A) Dolunay
B) Son Dördün
C) İlk Dördün
D) Yeni Ay
Soru 9
“Bir hafta sonra Ay’ın sağ tarafının aydınlandığı evredir. Ay’ın şekli D harfine benzer.” Yukarıdaki anlatım Ay’ın hangi evresidir?
A) Yeni Ay
B) İlk Dördün
C) Dolunay
D) Son Dördün
Soru 10
Ay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ay’ın 4 ana, 4 ara evresi olmak üzere 8 evresi bulunur.
B) Ay, Dünya’nın doğal uydusudur.
C) Ay’ın her evresi yaklaşık 4 hafta sürer.
D) Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir.