5.Sınıf Fen Bilimleri Canlılar Dünyası Konu Testi

12 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki hayvan ve üreme eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A) Yarasa -doğurarak
B) At – doğurarak
C) Köpek balığı- yumurtayla
D) Balina -yumurtayla
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir anlam ifade etmektedir?
A) Canlı
B) Hayvan
C) Mikrop
D) Bitki
Soru 3
Vücut yapısında kemik ve iskelet sistemi bulunan hayvanların ortak adı nedir?
A) Sürüngen
B) Omurgalı
C) Memeli
D) Kemikli
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için geçerli değildir?
A) Besin üretme
B) Solunum yapma
C) Üreme
D) Beslenme
Soru 5
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?
A) Beslenmeleri
B) Sürüleri
C) Üremeleri
D) Yaşadığı ortam
Soru 6
Doğurarak çoğalan hayvanların ortak adı nedir?
A) Omurgalı
B) Memeli
C) İskeletli
D) Analı
Soru 7
Bitkileri üreme şekillerine göre sınıflandırırken hangi bölümü dikkate alınır?
A) Çiçek
B) Gövde
C) Yaprak
D) Kök
Soru 8
Eğrelti otu, kara yosunu gibi itkilerin ortak özelliği hangisidir?
A) Suda yaşarlar
B) Çiçeksiz bitkidirler
C) Solunum yapmazlar
D) Kökten ürerler
Soru 9
Aşağıdaki canlı guruplarının hangisinde fotosentez olayı görülür?
A) Bakteriler
B) Bitkiler
C) Hayvanlar
D) Mantarlar
Soru 10
Mikroskobik canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Canlı vücutları sıcaklık ve besin açısından mikroskobik canlılar için yaşamaya elverişli değildir.
B) Deniz, göl ve okyanuslarda yaşayan bazı mikroskobik canlılar suyu oksijen bakımından zenginleştirir.
C) Mikroskobik canlılarhava, suve toprak gibi doğal ortamlarda ve uygun sıcaklık ve besin olan her ortamda yaşarlar.
D) Dışarıda bırakılan yiyeceklerde çoğalan mikroskobik canlılar besinlerin bozulmasına neden olur. Bu besinlerin kokuları ve görünümleri de bozuktur.
Soru 11
Aşağıdaki canlı sınıflarından hangisinin yaşam alanı diğerlerinden daha geniştir?
A) Bakteriler
B) Bitki
C) Hayvan
D) Mantar
Soru 12
Bitkiler kendileri ve diğer canlılar için besin üretirler. Bitkilerini besin üretmesinde etkili olan bölümü hangisidir?
A) Çiçek
B) Kök
C) Gövde
D) Yaprak
Soru 13
Yeryüzünde milyonlarca canlı vardır. Bunların her birini incelemek çok zordur. Canlıları incelemek için ne yapılmıştır?
A) Ayrıştırma
B) Evcilleştirme
C) Sınıflandırma
D) Damgalama
Soru 14
Aşağıdaki canlılardan hangisinin beslenme şekli diğerlerinden farklıdır?
A) Bitkiler
B) Mantarlar
C) Mikroskobik canlılar
D) Hayvanlar
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bitki çeşitliliğini en çok etkiler?
A) Toprak yapısı
B) İklim
C) İnsanlar
D) Su kaynakları
Soru 16
Aşağıdaki canlılardan hangisini her yerde görmek mümkündür?
A) Balık
B) Bitki
C) Aslan
D) Yarasa
Soru 17
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi vücut yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Balık
B) Yılan
C) Kelebek
D) Kuş
Soru 18
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?
A) Psikolojileri
B) Hareketleri
C) İç yapıları
D) Dış görünüşleri
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çöl ortamında yaşayan bitkilerdendir?
A) Kaktüs
B) Kara yosunu
C) Ağaç
D) Eğrelti otu
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Bakteri
B) Mantar
C) Bitki
D) Hayvan