5.Sınıf Fen Bilimleri Canlılar Dünyası Ünite Değerlendirme Testi

12 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Hayvan
B) Bitki
C) Bakteri
D) Mantar
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir anlam ifade etmektedir?
A) Canlı
B) Bitki
C) Hayvan
D) Mikrop
Soru 3
Yeryüzünde milyonlarca canlı vardır. Bunların her birini incelemek çok zordur. Canlıları incelemek için ne yapılmıştır?
A) Ayrıştırma
B) Evcilleştirme
C) Sınıflandırma
D) Damgalama
Soru 4
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?
A) Psikolojileri
B) Dış görünüşleri
C) Hareketleri
D) İç yapıları
Soru 5
Mikroskobik canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Canlı vücutları sıcaklık ve besin açısından mikroskobik canlılar için yaşamaya elverişli değildir.
B) Mikroskobik canlılarhava, suve toprak gibi doğal ortamlarda ve uygun sıcaklık ve besin olan her ortamda yaşarlar.
C) Deniz, göl ve okyanuslarda yaşayan bazı mikroskobik canlılar suyu oksijen bakımından zenginleştirir.
D) Dışarıda bırakılan yiyeceklerde çoğalan mikroskobik canlılar besinlerin bozulmasına neden olur. Bu besinlerin kokuları ve görünümleri de bozuktur.
Soru 6
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?
A) Beslenmeleri
B) Yaşadığı ortam
C) Üremeleri
D) Sürüleri
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için geçerli değildir?
A) Beslenme
B) Solunum yapma
C) Besin üretme
D) Üreme
Soru 8
Aşağıdaki canlı guruplarının hangisinde fotosentez olayı görülür?
A) Bakteriler
B) Mantarlar
C) Bitkiler
D) Hayvanlar
Soru 9
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi vücut yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kuş
B) Yılan
C) Balık
D) Kelebek
Soru 10
Vücut yapısında kemik ve iskelet sistemi bulunan hayvanların ortak adı nedir?
A) Omurgalı
B) Kemikli
C) Memeli
D) Sürüngen
Soru 11
Eğrelti otu, kara yosunu gibi itkilerin ortak özelliği hangisidir?
A) Solunum yapmazlar
B) Çiçeksiz bitkidirler
C) Kökten ürerler
D) Suda yaşarlar
Soru 12
Bitkileri üreme şekillerine göre sınıflandırırken hangi bölümü dikkate alınır?
A) Kök
B) Çiçek
C) Yaprak
D) Gövde
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bitki çeşitliliğini en çok etkiler?
A) Su kaynakları
B) İklim
C) İnsanlar
D) Toprak yapısı
Soru 14
Bitkiler kendileri ve diğer canlılar için besin üretirler. Bitkilerini besin üretmesinde etkili olan bölümü hangisidir?
A) Çiçek
B) Kök
C) Yaprak
D) Gövde
Soru 15
Doğurarak çoğalan hayvanların ortak adı nedir?
A) Omurgalı
B) İskeletli
C) Memeli
D) Analı
Soru 16
Aşağıdaki canlılardan hangisinin beslenme şekli diğerlerinden farklıdır?
A) Mantarlar
B) Bitkiler
C) Hayvanlar
D) Mikroskobik canlılar
Soru 17
Aşağıdaki hayvan ve üreme eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A) Balina -yumurtayla
B) Köpek balığı- yumurtayla
C) At – doğurarak
D) Yarasa -doğurarak
Soru 18
Aşağıdaki canlılardan hangisini her yerde görmek mümkündür?
A) Yarasa
B) Balık
C) Aslan
D) Bitki
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çöl ortamında yaşayan bitkilerdendir?
A) Kara yosunu
B) Kaktüs
C) Eğrelti otu
D) Ağaç
Soru 20
Aşağıdaki canlı sınıflarından hangisinin yaşam alanı diğerlerinden daha geniştir?
A) Mantar
B) Bitki
C) Bakteriler
D) Hayvan