5.Sınıf Dünya Güneş ve Ay Test

15 Eylül 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Dünya Güneş ve Ay Test

Test Çöz

5.Sınıf Dünya Güneş ve Ay Test

Soru 1
Dünya ve Ay’ın her zaman aynı yüzle­rinin birbirine bakmasının sebebi, aşağıdaki/erden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dünya ve Ay’ın kendi etrafındaki do­laşma sürelerinin eşit olması
B) Güneş ve Ay’ın Dünya etrafındaki dolaşma sürelerinin aynı olması.
C) Ay’ın Dünya etrafındaki dolaşma sü­resinin aynı olması
D) Dünya ve Ay’ın Güneş etrafındaki dolaşma sürelerinin aynı olması
Soru 2
Dünya’nın çevresinde döner. Kendi etrafında döner. Dünya ile birlikte Güneş’in çevresinde döner. Yukarıdaki bilgiler hangi gök cismine aittir.
A) Mars’a
B) Güneş’e
C) Ay’a
D) Dünya’ya
Soru 3
Dünya’nın Güneş etrafında bir tur dönmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Mevsimler
B) Aylar
C) 1 Yıl
D) 1 Gün
Soru 4
Ay’ın evrelerinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi
B) Mars’ın Güneş çevresinde dönmesi
C) Ay’ın Dünya çevresinde dönmesi
D) Ay’ın Güneş çevresinde dönmesi
Soru 5
Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüş yapmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Bir gün
B) Mevsimler
C) 24 saat
D) Gece – Gündüz
Soru 6
Dünya kendi etrafında dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?
A) Dünya’nın bir yarısında sürekli gündüz, diğer yarısında sürekli gece yaşanırdı.
B) Dünya’da hep gündüz yaşanırdı.
C) Dünya’da yaşam olmazdı.
D) Dünya’da hep gece yaşanırdı.
Soru 7
Güneş ve Ay gökyüzünde eşit büyüklükte gibi görünür. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebidir?
A) Ay’ın evreleri olduğu için
B) Ay, Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olduğu için
C) Güneş’in ışığından dolayı
D) Ay ve Güneş’in çapları eşit olduğu için
Soru 8
Güneş’e baktığımızda farklı zamanlarda değişik yerlerde görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi.
B) Güneş’in bizden uzakta olması.
C) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi.
D) Güneş’in hareketli olması.
Soru 9
I-Dünya kendi etrafında döner.
II-Güneş,Ay etrafında döner.
III-Ay,Dünya etrafında döner. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) yalnız I
B) I,II ve III
C) I ve III
D) yalnız II
Soru 10
Dünya’daki deniz suları alçalıp yükselerek gelgit olayını oluşturur. Bun olaya aşağıdakilerden hangisi neden olur?
A) Yıldızlar
B) Bulut
C) Güneş
D) Ay