5.Sınıf Fen Bilimleri Hayvanları Tanıma Konu Testi

12 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
☼ → Çekirge → Fare → Yılan → akbaba Yukarıdaki besin zincirinde ☼ sembolü ile gösterilen canlı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Etle beslenen bir canlıdır.
B) Klorofil taşır.
C) Besin ve oksijen üretir.
D) Üretici bir canlıdır.
Soru 2
Hangi seçenekte verilen hayvanların tamamı akciğer solunumu yapar ?
A) Maymun – yunus – hamsi
B) Yıla – solucan – tavşan
C) Kurbağa – fok – kelebek
D) Yarasa – balina – serçe
Soru 3
Grubu → Memeliler,
Solunum şekli → Akciğer solunumu,
ortam → Deniz, okyanu
Yukarıda verilen bilgiler hangi canlıyı anlatmaktadır?

A) Kurbağa
B) Çinekop
C) Yarasa
D) Balina
Soru 4
Memelilere ait özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Akciğer solunumu yaparlar .
B) Yavrularını sütle beslerler.
C) Kendi besinlerini kendileri yaparlar.
D) Doğurarak ürerler.
Soru 5
İnek, fil, zürafa, at, deve, geyik gibi hayvanların ortak özelliği nedir?
A) Yaşama şekilleri
B) Etle beslenmeleri
C) Otla beslenmeleri
D) Göçebe olmaları
Soru 6
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi vücut yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kuş
B) Akrep
C) Balık
D) Yılan
Soru 7
Yunus, fok , balina ve yarasa gibi hayvanların ortak özelliği nedir?
A) Sürüngendir
B) Balık türüdür
C) Kuş türüdür
D) Memelidir
Soru 8
Doğurarak çoğalır
Yavrularını sütle beslerler
Akciğer solunumu yaparlar
Sıcakkanlı hayvanlardır.
Genellikle vücutları kıllarla kaplıdır.Yukarıda özellikleri sıralanan hayvanların ortak adı nedir?

A) Sürüngenler
B) Kuşlar
C) Memeliler
D) Balıklar
Soru 9
Genellikle vücutlarında kemik yapısı (iskelet) bulunan hayvanların ortak adı nedir?
A) Omurgasızlar
B) Omurgalılar
C) Sürüngenler
D) Memeliler
Soru 10
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sürüngenler grubunda yer almaz ?
A) Kurbağa
B) Yılan
C) Timsah
D) Kaplumbağa