5.Sınıf İnsan ve Çevre Ünite Testi

31 Ocak 2021 0 By testimiz.com

5.Sınıf İnsan ve Çevre Ünite Testi

5.Sınıf Fen Bilimleri İnsan ve Çevre Ünitesi

TEBRİKLER.

5.Sınıf Fen Bilimleri İnsan ve Çevre Ünitesi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Öğrenciler, insan etkisiyle ortaya çıkan ve çevre sorunlarına yol açan faaliyetlerin listesini hazırlayacaklar. Buna göre asağıdakilerden hangisi bu listede yer almaz?
A
Sanayi tesislerinden çıkan atıkların akarsulara verilmesi
B
Nüfus arttıkça doğal kaynakların aşırı ölçüde tüketilmesi
C
Isınmak için büyük ölçüde kömür kullanılması
D
Doğal yaşam alanlarında kentleşmenin engellenmesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
A
Enerji tasarruflu ampuller kullanılmalı
B
Toplu taşıma araçları kullanılmamalı
C
Plastik ambalajlar tercih edilmemeli
D
Fosil yakıtların yerine güneş enerjisinden yararlanılmalı.
Soru 3

I. Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin azalması

II. Denizlerin kirlenmesi

III. Genetiği değiştirilmiş organizmaların doğada kontrolsüz çoğalması

IV. Aşırı avlanmaların engellenmesi

Yukarıdakilerin hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir?
A
III ve IV
B
Yalnız II
C
II, III ve IV
D
II ve III
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde soyu tükenen canlılardan birisidir?
A
Anadolu leoparı
B
Ankara keçisi
C
Van kedisi
D
Deniz horozu
Soru 5
Toprak birçok canlının yaşama alanını oluşturur. Toprakta oluşan kirlilik bu canlıları olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
A
Sanayi kuruluşlarını tarım alanlarının dışına kurmak
B
Evsel atıkları toprağa karışmayacak şekilde depolamak.
C
Yapay gübre kullanmak
D
Tarım ilaçlarını bilinçli kullanmak
Soru 6
Sera etkisi aşağıdakilerden hangi çevre sorunu sonucu oluşur?
A
Su kirliliği
B
Erozyon
C
Hava kirliliği
D
Toprak kirliliği
Soru 7
Doğal kaynakların azalması, dünya nüfusunun artması, geri dönüşümü zorunlu hale getirmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Verilen bilgide geri dönüşümle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Doğal kaynakların daha az kullanılmasıyla doğaya katkı sağlandığı
B
Fazladan bir enerji gerektirdiği
C
Birincil ham madde olarak oldukça elverişli olduğu
D
Kısa vadede verimli ancak yüksek maliyetli bir yatırım olduğu
Soru 8

I. Asit yağmurları

II. Küresel ısınma

III. Deprem

IV. Sel

V. Ozon tabakasının incelenmesi

Yukarıda verilen olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu oluşur?

A
II, III ve IV
B
I, II ve V
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi taşıdığı için koruma altına alınan canlılardan birisidir?
A
At
B
Kardelen çiçeği (bitkisi)
C
Koyun
D
Panda
Soru 10
Şekilde bir bölgenin 15 yıl önceki ve bugünkü durumu verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bugünkü duruma gelinmesi için yapılan doğru uygulamalar arasında yer alır?
A
Fabrikada arıtma tesisleri kurulup faaliyete geçirilmesi
B
Tarımda verimi artırmak için kimyasal gübrelerin kullanılması
C
Evsel atıkların göl kıyısındaki toprağa gömülmesi
D
Göl yüzeyindeki kirlilik yapan maddeler için kimyasal ilaçlama yapılması
Soru 11
Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?
A
Biyoçeşitlilik azalır.
B
Tür çeşidi ve sayısı artar.
C
Sudaki oksijen miktarı azalır.
D
Su kirliliği ortaya çıkar.
Soru 12
Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili;Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili;

I. Hayvanların yasadışı avlanması engellenmeli

II. Geri dönüşüm uygulamaları desteklenmeli

III. Çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmeli

IV. Doğal yaşam alanları korunmalı

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
I, II, III ve IV
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 13

 I. Doğa dengesini korur.

II. Sağlığımızı korur.

III. Ekonomiye katkıda bulunur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyoçeşitliliğin önemini açıklar?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 14
 Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar?
A
Orman yangınları
B
Doğal yasam alanlarının korunması
C
Fosil yakıtların çok tüketilmesi
D
Nüfusun hızla artması
Soru 15
Araştırmacılar, bir bölgede meydana gelen olay ve sonuçları ile ilgili inceleme yapıp rapor hazırlamışlardır.  Bir gazete haberine göre, güneş enerjisiyle çalışan otomobillerin sayısı hızlaartmaktadır. Bu durum devam ederse asağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Kalıcı kirlilik yapan atık çeşitlerinin artması
B
Asit yağmurlarının artması
C
Havadaki oksijen oranının azalması
D
Fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin azalması
Soru 16
Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?
A
Klima ve buzdolaplarında kimyasal maddelerin kullanılması
B
Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi
C
Yanardağ püskürmeleri
D
Otomobillerden çıkan egsoz dumanı
Soru 17
Temiz bir gölde yasayan canlı türleri ve sayıları sekil-1’deki gibidir. Göl kirlendiğinde canlı türlerinin sayıları sekil-2’deki gibi değişim gösteriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
A ve D türleri kirlilikten aynı şekilde etkilenmiştir.
B
Kirlilikten en çok D türü etkilenmiştir.
C
B türü kirlilikten D türünden daha az etkilenmiştir.
D
C türü birey sayısını artırmıştır.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının bilinçsizce ve aşırı kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri değildir?
A
Sulama sularıyla toprak altına sızan sularla birlikte tarım ilaçlarının yeraltı suyunu kirletmesi
B
Topraktaki bütün mikroskobik (mikroorganizma) canlı türlerinin artmasına yol açması
C
Zararlı böceklerin yanında faydalı böceklerin de öldürülmesi
D
Tarım ilaçlarının besinler yoluyla insanlar ve hayvanlara geçerek birikime neden olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

5.Sınıf İnsan ve Çevre Ünite Testi Hakkında:

1. 5.Sınıf İnsan ve Çevre Ünite Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

İnsan ve Çevre Ünite Testi İnteraktif etkileşimli bir çalışmadır. İnsan ve Çevre Ünite Testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda İnsan ve Çevre Ünite Testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü İnsan ve Çevre Ünite Testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. İnsan ve Çevre Ünite Testide özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü İnsan ve Çevre Ünite Testi öğrenme hedeflidir. Üstelik İnsan ve Çevre Ünite Testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Özellikle sınıf içi uygulamalar İnsan ve Çevre Ünite Testinin başarısını artırmaktadır. İnsan ve Çevre Ünite Testi için öğrenci yada öğretmen görüşü önemlidir. Lütfen bizimle paylaşınız.

2. 5.Sınıf İnsan ve Çevre Ünite Testinin Yapısal Özellikleri:

İnsan ve Çevre Ünite Test soruları çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 yada 4 seçenekli olabilir. İnsan ve Çevre Ünite Testi hazırlanırken 1.2. ve 3. sınıflarda 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı İnsan ve Çevre Ünite Testinin zorluk seviyesini belirler. İnsan ve Çevre Ünite Testi için 4.sınıf ve ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak İnsan ve Çevre Ünite Testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. İnsan ve Çevre Ünite Testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Özellikle her seferinde başka bir test göreceksiniz. Çünkü İnsan ve Çevre Ünite Testinde soru ve seçeneklerin yerleri sürekli değişir. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur. İnsan ve Çevre Ünite Testinde süre kısıtlaması yoktur. Ancak siz kendi sürenizi tutabilirsiniz.

3. 5.Sınıf İnsan ve Çevre Ünite Testinin Genel Özellikleri:

İnsan ve Çevre Ünite Testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İlk olarak interatif İnsan ve Çevre Ünite Testi online çözülür. Çünkü İnsan ve Çevre Ünite Testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. ancak İnsan ve Çevre Ünite Testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli İnsan ve Çevre Ünite Test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü İnsan ve Çevre Ünite Testini online çözerken kağıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kağıt israfı önlemiştir. Böylece İnsan ve Çevre Ünite Testini çözerken atık oluşmaz.

4. 5.Sınıf İnsan ve Çevre Ünite Testi Telif Hakkı:

İnsan ve Çevre Ünite Testi özellikle genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Özellikle İnsan ve Çevre Ünite Testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com İnsan ve Çevre Ünite Testi telif hakkını saklı tutar. Aksi kullanımı özel izne tabidir.