5.Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ayırt edici Özellikleri Konu Testi

22 Aralık 2020 1 By testimiz.com

Soru 1
Bir maddenin birim hacminin kütlesine ne denir?
A) Uzunluk
B) Yoğunluk
C) Ağırlık
D) Sıcaklık
Soru 2
“Bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi olayına………; bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi olayına………denir. ” Yukarıdaki boşluklara sıra ile hangileri gelmelidir?

A) erime-kaynama
B) buharlaşma-kaynama
C) buharlaşma-donma
D) erime-donma
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici bir özelliği değildir?
A) Hacim
B) Donma
C) Kaynama
D) Erime
Soru 4
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı renkte farklı maddeler olabilir.
B) Maddeler kütlelerine göre birbirinden ayrılabilir.
C) Hacimleri aynı olan farklı maddelerin kütleleri farklı olabilir.
D) Aynı maddeler farklı renkte olabilir.
Soru 5
Kütlesi 175 g olan bir metalin hacmi 25 mL’dir. Buna göre, bu metalin yoğunluğu kaç g/mL’dir?
A) 7
B) 150
C) 200
D) 0,7
Soru 6
Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
A) Esneklik – renk
B) Koku – renk
C) Hacim – kütle
D) Sertlik – yumuşaklık
Soru 7
Kaynama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir.
B) Kaynama sıcaklığı, sıvılar için ayırt edici özelliktir.
C) Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı sabit kalır.
D) Kaynama, sıvının her noktasında olur.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerindendir?
A) Öz kütle
B) Hacim
C) Esneklik
D) Kütle
Soru 9
Kübra: Farklı iki katının erime noktaları farklıdır. Kaan: Saf bir sıvının donma süresince sıcaklığı değişmez. Hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?
A) Yalnız Kaan’ın verdiği bilgi doğru
B) İkisi de doğru
C) Yalnız Kübra’nın verdiği bilgi doğru
D) İkisi de yanlış
Soru 10
“Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara maddenin …………özellik denir.” Cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?
A) ortak
B) temel
C) genel
D) ayırt edici
Soru 11
Kaynama noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün sıvıların kaynama noktası farklıdır.
B) Isıtılan sıvıların sıcaklıkları kaynama noktasına gelinceye kadar artar.
C) Kaynama noktası kaynama süresince hep aynıdır.
D) Kaynama noktası, bütün maddeler için ayırt edici özelliktir.
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde renkleri aynı olan farklı maddeler verilmiştir?
A) Elmas – kömür
B) Altın – demir
C) Su – mürekkep
D) Tuz – şeker
Soru 13
Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) hacim
B) kaynama noktası
C) kütle
D) yoğunluk
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliği değildir?

A) kaynama noktası
B) kütlesi
C) erime noktası
D) donma noktası
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi katı maddeleri ayırt etmede kesinlikle kullanılabilir?
A) Renk
B) Hacim
C) Kütle
D) Erime noktası