5.Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Değişimi Konu Kazanım Testi

22 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Islak çamaşırların kış aylarında geç kuruması ve yaz aylarında çabuk kurumasının temel nedenini göz önünde bulundurduğumuzda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşırız?

A) Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı da artar.
B) Buharlaşma maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
C) Buharlaşma sadece kış aylarında olur.
D) Maddeler her sıcaklıkta buharlaşır.
Soru 2
1- Sıvı maddenin ısı vererek katı / gaz hale geçmesine donma denir.
2- Sıvı maddelerde kaynama / buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
Yukarıda verilen bilgilerin anlamlı ve doğru olması için altı çizili sözcüklerden hangileri çıkarılmalıdır?

A) katı – kaynama
B) gaz – buharlaşma
C) gaz – kaynama
D) katı – buharlaşma
Soru 3
Aşağıdaki olaylardan hangisi ısı alış-verişine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Erime
B) Kaynama
C) Süblimleşme
D) Donma
Soru 4
Rana: Su buharlaşırken …… A………
Eylül: Su buharı yoğuşurken ……B………
Rana ve Eylül’ün verdiği bilgilerin doğru olması için A ve B harfleri ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) ısı verir-ısı verir
B) ısı alır- ısı verir
C) ısı verir – ısı alır
D) ısı alır – ısı alır
Soru 5
Buzdolabının dondurucu bölümüne konulan ve yeterli süre bekletilen sıvı bir maddede aşağıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?
A) Isınma-erime
B) Isınma-donma
C) Soğuma-erime
D) Soğuma-donma
Soru 6
Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Isı birimi derece, sıcaklık birimi ise kalori yada joule dir.
B) Isı ise, moleküllerin kinetik enerjilerinin toplamı ile ilgili bir enerji çeşididir veya maddeye verilen ya da maddeden alınan enerji çeşidine ısı enerjisi denir.
C) Madde sıcaklığının değişmesi için ısı alış verişinin olması gerekir.
D) Sıcaklık madde moleküllerinin ortalama hızları ile orantılı fiziksel bir büyüklüktür.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma sonucu gerçekleşen olaylardan birisi değildir?
A) Havadaki su buharının yağmura dönüşmesi.
B) Çamaşırların kuruması.
C) Yaz aylarında göl sularının seviyesinin azalması.
D) Oda sıcaklığında bir süre bekletilen bardaktaki suyun miktarının azalması.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmedir?
A) Sütten peynir yapılması
B) Sütün ekşimesi
C) Yoğurttan ayran yapılması
D) Sütten yoğurt yapılması
Soru 9
Elif: Kaynama, ısı vererek gerçekleşir.
Ezgi: Buharlaşma ısı alarak gerçekleşir.
Ayla: Sıvılar belli bir sıcaklıkta kaynar.
Yukarıda konuşmaları verilen öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği cevap doğrudur?

A) Ezgi ve Ayla
B) Elif, Ezgi ve Ayla
C) Ezgi ve Elif
D) Elif ve Ayla
Soru 10
1.Buzdolabından çıkardığımız cam şişenin üzerinde su damlacıklarının oluşması.
2.Kesilen karpuzu güneş ışığını doğrudan alan bir yere bıraktığımızda karpuzun soğuması.
3.Elimize kolonya döktüğümüzde elimizin serinlemesi.
Yukarıdaki örneklerde gerçekleşen hal değişimlerinden hangileri ısı alarak gerçekleşir?
A) 1,2 ve 3
B) 1 ve 3
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ısının madde üzerinde kimyasal değişimine örnektir?
A) Donma
B) Genleşme
C) Erime
D) Kömürleşme
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir?
A) Çaya limon sıkılması
B) Tuzun suda çözülmesi
C) Suyun elektrolizi
D) Bakırın oksitlenmesi