5.Sınıf Mikroskobik Canlılar İle İlgili Sorular Test

17 Ekim 2022 0 By testimiz.com

5.Sınıf Mikroskobik Canlılar

Test Çöz

Soru 1
Öglena, amip, terliksi hayvan, sıtma mikrobu gibi örnekleri bulunan küçük canlıların ortak adı nedir?
A) Bakteri
B) Protozoa
C) Virüs
D) Mikrop
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin yararlarından değildir?
A) Hamurun mayalanması.
B) Atık maddelerin çürümesi.
C) Yemeklerin bozulması.
D) Yoğurdun süte dönüşmesi.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların yaşam alanlarından birisidir?
A) Canlı vücudu
B) Hepsi
C) Su ve hava
D) Toprak
Soru 4
Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakteriler çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda yaşayamazlar.
B) Bakteriler en çok atıkların bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar.
C) Bakteriler basit yapılı canlılardır.
D) Bakteriler diğer canlıların vücutlarında yaşayabilen canlılardır.
Soru 5
Bakteriler birçok yerde yaşayabilirler. Öyle ki Dünya üzerinde bulunmadıkları yer yoktur. Bakteriler en çok hangi ortamda bulunur?
A) Vücut
B) Hava
C) Toprak
D) Su
Soru 6
Çıplak gözle görülemeyen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen canlılar nasıl adlandırılır?
A) Mantarlar
B) Tek Hücreliler
C) Protozoa
D) Mikroskobik Canlılar
Soru 7
Bozulan yiyecek ve içeceklerin içerisindeki mikroskobik canlılar kendiliğinden üremezler. Bu canlılar yiyeceklerin içerisine havadan karışır. Bunu kanıtlayan bilim insanı hangisidir?
A) Marie Curie
B) Pasteur(Pastör)
C) Galileo Galilei (Galile)
D) Robert Hooke
Soru 8
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin nedeni bakteriler değildir?
A) Zatürre
B) Verem
C) Kolera
D) Grip
Soru 9
Bakterilere göre daha gelişmiş olan ve mikroskobik canlılara ne ad verilir?
A) Virüs
B) Bakteri
C) Mantar
D) Protozoa
Soru 10
Mikroskobik canlıların en basit yapılı olanlarına ne ad verilir?
A) Bakteri
B) Mikrop
C) Küf mantarı
D) Protozoa