5.Sınıf Fen Bilimleri Su Ortamında Sürtünme Kuvveti Konu Testi

16 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Tıpkı hava gibi sıvılar da sıvı içinde hareket eden cisimlere bir kuvvet uygular. Suyun cisimlere uyguladığı bu kuvvete ne denir?
A) Suyun sürtünme kuvveti
B) Suyun yüzdürme kuvveti
C) Suyun çekim kuvveti
D) Suyun kaldırma kuvveti
Soru 2
Farklı büyüklükteki iki taş aynı yükseklikten suya bırakılıyor. Aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez?
A) İkisi de aynı anda dibe çökerler.
B) Küçük olan taş dibe daha önce iner.
C) Küçük olan taş dibe daha geç iner.
D) Küçük olan taş büyük olandan daha hızlı batar.
Soru 3
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sırasında gemileri karadan yağlanmış kütüklerin üzerine konulup, çekilerek hareket ettirilmiştir. Gemilerin altındaki kütükler neden yağlanmış olabilir?
A) Gemileri saklamak için
B) Sürtünmeyi artırmak için
C) Gemileri korumak için
D) Sürtünmeyi azaltmak için
Soru 4
Daha büyük ve daha güçlü motorları olan bir yük gemisi küçücük bir jet ski aracından daha yavaş hareket etmesinin nedeni hangisidir?
A) Jet skinin motorunun daha güçlü olması.
B) Yük gemisinin suya temas eden alanının jet skiden daha fazla olması.
C) Yük gemisinin yüzey alanına temas eden sürtünme kuvvetinin az olması.
D) Jet skinin yüzey alanına temas eden sürtünme kuvvetinin fazla olması.
Soru 5
Su direnci, suyun içerisinde hareket eden cisimlerin hareketini asıl etkiler?
A) artırır
B) zorlaştırır
C) etkilemez
D) kolaylaştırır
Soru 6
Suda yaşayan bazı hayvanları incelediğimizde bu canlıların burunlarının sivri olduğunu fark ederiz. Bunun nedeni hangisi olabilir?
A) Bu canlıların burunları suyun sürtünme kuvveti nedeniyle sivrilmiştir.
B) Bu canlıların burunları sürtünme kuvvetini artıracak yapıya sahiptir.
C) Bu canlıların burunları suyun direncini artıracak yapıya sahiptir.
D) Bu canlıların vücutları sürtünme kuvvetini azaltacak yapıya sahiptir.
Soru 7
Dalgıçların kullandıkları özel kıyafetler, su direncini azaltacak şekilde yapılmasının nedeni hangisidir?
A) Suyun kaldırma kuvvetini artırmak.
B) Suyun sürtünme kuvvetini azaltmak.
C) Suyun sürtünme kuvvetini artırmak.
D) Suyun direncini artırmak.
Soru 8
Gemi uç kısımlarının sivri yapılmasının sebebi nedir?
A) Havanın sürtünme kuvvetini azaltmak
B) Suyun sürtünme kuvvetini azaltmak
C) Suyun sürtünme kuvvetini artırmak
D) Havanın sürtünme kuvvetini artırmak
Soru 9
Su direnci cisimlerin suya temas eden yüzeylerinin büyüklüğüne bağlıdır. Yüzeyin büyüklüğünün artması su direncini nasıl etkiler?
A) artırır
B) hızlandırır
C) etkilemez
D) azaltır
Soru 10
Aşağıdaki sıvıların hangisinde sürtünme kuvveti yada sıvı direnci daha fazladır?
A) Kolonya
B) Sıcak su
C) Soğuk su
D) Sıvı yağ