5.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

24 Mart 20220Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

5.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

5.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ölçüsü 90° den büyük, 180°den küçük olan açılara ne ad verilir?
A
Doğru açı
B
Dar açı
C
Geniş açı
D
Dik açı
Soru 2
Yukarıdaki üçgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
3 İkizkenar üçgen
B
4 Çokkenar üçgen
C
1 İkizkenar üçgen
D
2 Çeşitkenar üçgen
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir düzlemde iki doğru birbirine göre durumlarından birisi değildir? 
A
Çakışık doğrular
B
Paralel doğrular
C
Kesişen doğrular
D
Bitişen doğrular
Soru 4
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A
Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara paralel noktalar denir.
B
Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir.
C
Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara noktadaş doğrular denir.
D
Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara sıralı noktalar denir.
Soru 5
Ölçüsü 90° den küçük olan açılara ne ad verilir? 
A
Doğru açı
B
Dik açı
C
Geniş açı
D
Dar açı
Soru 6
Aynı düzlemde bir ortak noktası olan doğrulara ne ad verilir? 
A
Paralel doğrular
B
Çakışık doğrular
C
Kesişen doğrular
D
Bitişen doğrular
Soru 7
Ölçüsü 180° olan açılara ne ad verilir? 
A
Dik açı
B
Doğru açı
C
Dar açı
D
Geniş açı
Soru 8
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A
2,3< 2,301< 2,03 < 2,003
B
2,003< 2,301 < 2,03 < 2,3
C
2,003 < 2,03 < 2,3 < 2,301
D
2,003 < 2,3 < 2,301< 2,03
Soru 9
Yandaki şekilde AOC = 112° dir. Komşu açılardan AOB ’nın ölçüsü, BOC ’nın ölçüsünün 3 katıdır. AOB açısı kaç derecedir?
A
84°
B
28°
C
68°
D
104°
Soru 10
Ölçüsü 90° olan açılara ne ad verilir? 
A
Dar açı
B
Geniş açı
C
Dik açı
D
Doğru açı
Soru 11
“............ – 2,7 = 8,5” eşitliğinde noktalı yerlere gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A
11,2
B
10,8
C
9,2
D
10,2
Soru 12
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Doğru parçasının her iki ucu sınırlı olduğundan belli bir uzunluğa sahiptir.
B
Bir doğru üzerindeki iki nokta ve bu iki nokta arasında kalan noktalar kümesine doğru parçası denir.
C
Doğru parçasının başlangıç ve bitiş noktası yoktur.
D
AB doğru parçasının uzunluğu [AB] ile gösterilir.
Soru 13
“35,26 – 28,207” işleminin sonucu kaçtır?
A
7,053
B
6,125
C
7,252
D
8,252
Soru 14
Yukarıdaki şekilde KLN = 86°dir.  Komşu açılardan  KLM = 52° olduğuna göre MLN ’nın ölçüsü kaç derecedir?
A
25°
B
34°
C
44°
D
54°
Soru 15
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A
Her noktadan bir doğru geçer.
B
Doğrunun iki ucu da sınırsızdır.
C
Doğrunun başlangıç ve bitiş noktası yoktur.
D
İki noktadan bir doğru geçer.
Soru 16
Aşağıdaki konumlardan hangisi yanlıştır?
A
G noktasının 4 birim solunda ve 3 birim yukarısında M noktası vardır.
B
B noktasının 2 birim aşağısında ve 3 birim sağında G noktası vardır.
C
H noktasının 2 birim sağında ve 4 birim yukarısında M noktası vardır.
D
L noktası H noktasının 7 birim sağında ve 2 birim yukarısındadır.
Soru 17

D ve S noktası için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
A
S noktası D noktasına göre 4 birim sağda ve 2 birim aşağıdadır.
B
D noktası S noktasına göre 4 birim solda ve 2 birim yukarıdadır.
C
S noktası D noktasına göre 2 birim aşağıda ve 4 birim sağdadır.
D
S noktası D noktasına göre 4 birim sağda ve 2 birim aşağıdadır.
Soru 18
Aynı düzlemde bütün noktaları ortak olacak şekilde üst üste olan doğrulara ne ad verilir? 
A
Kesişen doğrular
B
Paralel doğrular
C
Bitişen doğrular
D
Çakışık doğrular
Soru 19
Aynı düzlemde birbirlerini hiç kesmeyen yani birbirleri arasındaki uzaklıkları aynı olan doğrulara ne ad verilir?
A
Kesişen doğrular
B
Paralel doğrular
C
Çakışık doğrular
D
Bitişen doğrular
Soru 20
Ölçüsü 360° olan açılara ne ad verilir?
A
Tam açı
B
Dar açı
C
Doğru açı
D
Geniş açı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön