5.Sınıf Çokgenler Test

1 Şubat 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Çokgenler Test

Test Çöz

İndir

 

 

Yukarıdaki şekillerden hangileri çokgendir?
Yukarıdaki şekillerden hangileri çokgen oluşturmaz?
Yukarıdaki şekle göre hangi çokgenin kenar sayısı diğerlerinden fazladır?
Yukarıdaki şekillere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir çokgen en az kaç kenardan oluşabilir?
Aşağıdaki üçgenlerden hangisi düzgün çokgendir?
Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?
Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz?
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgen oluşturmaz?
 Yukarıdaki şekillerle ilgili hangi ifade yanlıştır?