5.Sınıf Doğru Doğru Parçası Işın Test

1 Şubat 2023 0 By testimiz.com

5.Sınıf Doğru Doğru Parçası Işın Test

Test Çöz

İndir

 

Soru 1
Yukarıdaki doğruların konumuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) EF ile GH doğruları paraleldir.
B) KL ile MN doğruları paraleldir.
C) Üç doğru en fazla üç noktada kesişir.
D) AB ile CD doğruları dik kesişmektedir.
Soru 2
Yandaki şekil nasıl adlandırılır?

A) [MN
B) [MN]
C) MN
D) MN]
Soru 3
Yukarıdaki şekilde yer alan doğru parçaları için aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur?

A) AC] // [DF]
B) [CE] // [BD]
C) [CE]⊥[EF]
D) [AB]⊥[BD]
Soru 4
Bir doğru üzerindeki her hangi iki nokta arasında kalan iki ucu kapalıdır doğruya ne denir?

A) Işın
B) Nokta
C) Doğru parçası
D) Doğru
Soru 5
“Bir tek yönde sonsuza kadar giden ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz bir çizgidir. Bir ucu kapalı, bir ucu açıktır.” Yandaki ifadede aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir?

A) Işın
B) Doğru parçası
C) Doğru
D) Nokta
Soru 6
Yandaki şekil için hangisi doğrudur?

A) Işın
B) Doğru parçası
C) Nokta
D) Doğru
Soru 7
Yandaki şekil için hangisi doğrudur?

A) Doğru
B) Doğru parçası
C) Işın
D) Nokta
Soru 8
Yandaki şekil için hangisi doğrudur?

A) AIşın
B) Nokta
C) Doğru parçası
D) Doğru
Soru 9
Yukarıdaki şekilde yer alan doğru parçalarından hangileri birbirine paraleldir?

A) [AD] // [DC]
B) [AD] // [BC]
C) [AB] // [DC]
D) [AB] // [BC]
Soru 10
Hangisi her iki yönde de sonsuza kadar giden ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz bir çizgidir?
A) Nokta
B) Doğru parçası
C) Doğru
D) Işın
Soru 11
Yandaki şekil nasıl adlandırılır?

A) TU
B) [TU
C) [TU]
D) TU]
Soru 12
Yandaki şekil nasıl adlandırılır?

A) [CD]
B) [CD
C) DC]
D) CD