5.Sınıf Ondalık Gösterimler Testimiz

25 Aralık 20210Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Ondalık Gösterimler

5.Sınıf Matematik Ondalık Gösterimler

TEBRİKLER.

5.Sınıf Matematik Ondalık Gösterimler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yüzde birler basamağında “2” rakamının olduğu ondalık gösterimi hangisidir?
A
16, 725
B
13,57
C
43, 257
D
40 , 275
Soru 2
Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin tam kısmı “yirmi üç”, kesir kısmı ise “binde bir” dir?
A
23,001
B
23,100
C
23,1
D
23,01
Soru 3
7 rakamının basamak değeri, hangi ondalık gösterimde en büyüktür?
A
43, 257
B
16, 725
C
13,57
D
40 , 275
Soru 4
32,087” ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Üç yüz yirmi tam binde seksen yedi
B
Üç yüz yirmi tam yüzde seksen yedi
C
Otuz iki tam binde seksen yedi
D
Otuz iki tam yüzde seksen yedi
Soru 5
3/5 kesrinin ondalık gösterimi hangisidir?
A
0,6
B
0,5
C
0,3
D
3,6
Soru 6
Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden hangisinde 3 rakamının basamak değeri 0,003 tür?
A
3,761
B
0,043
C
3,547
D
0,136
Soru 7
Tam kısmının en büyük olduğu ondalık gösterim hangisidir?
A
43, 257
B
13,57
C
40 , 275
D
16, 725
Soru 8
16/10 bileşik kesrinin ondalık gösterimi hangisidir?
A
1,16
B
0,16
C
1,6
D
0,6
Soru 9
Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinde bulunan 6 rakamının basamak değeri en küçüktür?
A
2,694
B
6,029
C
0,146
D
3,067
Soru 10
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Yüz dört tam binde yüz dört = 104,104
B
Yirmi üç tam yüzde üç = 23,03
C
Dokuz tam binde üç yüz doksan beş = 9,0395
D
On tam onda bir = 10,1
Soru 11
741,985” ondalık gösteriminin ondalık kısmındaki rakamların toplamı tam kısmındaki rakamların toplamından kaç fazladır?
A
12
B
11
C
10
D
13
Soru 12
86,15” ondalık gösterimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Tam kısmındaki rakamların toplamı 14’dür.
B
“Seksen altı tam yüzde on beş” şeklinde okunur.
C
Kesir kısmındaki rakamların toplamı 6’dır.
D
5 rakamının basamak değeri 0,5’dir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön