5.Sınıf Ondalık Gösterimler Test

8 Aralık 2022 0 By testimiz.com

5.Sınıf Ondalık Gösterimler

5.Sınıf Matematik Ondalık Gösterimler

TEBRİKLER.

5.Sınıf Matematik Ondalık Gösterimler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Yirmi üç tam yüzde üç = 23,03
B
Yüz dört tam binde yüz dört = 104,104
C
Dokuz tam binde üç yüz doksan beş = 9,0395
D
On tam onda bir = 10,1
Soru 2
Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden hangisinde 3 rakamının basamak değeri 0,003 tür?
A
0,136
B
3,761
C
3,547
D
0,043
Soru 3
86,15” ondalık gösterimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kesir kısmındaki rakamların toplamı 6’dır.
B
5 rakamının basamak değeri 0,5’dir.
C
Tam kısmındaki rakamların toplamı 14’dür.
D
“Seksen altı tam yüzde on beş” şeklinde okunur.
Soru 4
Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinde bulunan 6 rakamının basamak değeri en küçüktür?
A
0,146
B
6,029
C
2,694
D
3,067
Soru 5
Tam kısmının en büyük olduğu ondalık gösterim hangisidir?
A
13,57
B
40 , 275
C
16, 725
D
43, 257
Soru 6
3/5 kesrinin ondalık gösterimi hangisidir?
A
3,6
B
0,3
C
0,6
D
0,5
Soru 7
Yüzde birler basamağında “2” rakamının olduğu ondalık gösterimi hangisidir?
A
40 , 275
B
13,57
C
16, 725
D
43, 257
Soru 8
7 rakamının basamak değeri, hangi ondalık gösterimde en büyüktür?
A
13,57
B
43, 257
C
40 , 275
D
16, 725
Soru 9
741,985” ondalık gösteriminin ondalık kısmındaki rakamların toplamı tam kısmındaki rakamların toplamından kaç fazladır?
A
10
B
12
C
11
D
13
Soru 10
Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin tam kısmı “yirmi üç”, kesir kısmı ise “binde bir” dir?
A
23,1
B
23,01
C
23,100
D
23,001
Soru 11
32,087” ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Otuz iki tam yüzde seksen yedi
B
Üç yüz yirmi tam binde seksen yedi
C
Üç yüz yirmi tam yüzde seksen yedi
D
Otuz iki tam binde seksen yedi
Soru 12
16/10 bileşik kesrinin ondalık gösterimi hangisidir?
A
0,16
B
0,6
C
1,16
D
1,6
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir