5.Sınıf Matematik Üçgen Ve Dörtgenler Konu Kazanım Testi

12 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi 1 nolu geometrik şeklin adıdır?
A) Dörtgen
B) Yamuk
C) Dikdörtgen
D) Kare
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 3 nolu geometrik şeklin adıdır?
A) Yamuk
B) Eşkenar dörtgen
C) Paralelkenar
D) Dikdörtgen
Soru 3
Yukarıdaki üçgenlerden hangisi eş kenar üçgendir?

A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
Soru 4
Yukarıdaki üçgenlerden hangisi ikiz kenar üçgendir?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 1
Soru 5
Yukarıdaki üçgenlerden hangisi geniş açılı üçgendir?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi 2 nolu geometrik şeklin adıdır?
A) Paralelkenar
B) Kare
C) Dörtgen
D) Yamuk
Soru 7
Yandaki paralelkenar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) A ve C açıları dar açıdır.
B) B ve D açıları geniş açıdır.
C) Uzun kenarı 9 birimdir.
D) Kısa kenarı 6 birimdir.
Soru 8
Şekildeki yamukla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İç açılarının toplamı 180 derecedir.
B) Yamuğun bütün kenar uzunlukları birbirinden farklıdır.
C) D ve C açıları geniş açıdır.
D) A ve C açılarının toplamı 180 derecedir.
Soru 9
Yukarıdaki 5 numaralı üçgen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çeşit kenar üçgen
B) İkiz kenar üçgen
C) Dik kenar üçgen
D) Eş kenar üçgen
Soru 10
Yukarıdaki üçgenlerden hangisi dik açılı üçgenlerdir?

A) 2-3
B) 1-2
C) 3-4
D) 2-4
Soru 11
Yandaki dikdörtgenle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün açıları 90 derecedir.
B) IBCI = IADI =3 birim
C) IABI = IDCI = 6 birim
D) IABI =ICBI , IDCI =IDAI ’dır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 4 nolu geometrik şeklin adıdır?
A) Eşkenar dörtgen
B) Paralelkenar
C) Dikdörtgen
D) Yamuk