5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Testimiz

25 Aralık 20211Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bölgelerin hangisinde Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim özelliklerinin üçü birden görülür?
A
Ege Bölgesi
B
Marmara Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 2
Doğada kendiliğinden var olup ya da denizlerin, akarsuların, rüzgarların aşındırmasıyla oluşmuş eserlere doğal güzellik denir. Ülkemizde pek çok doğal güzellik vardır. Bu doğal güzelliklerin bir kısmı kurulan milli parklarla koruma altına alınmışlardır.Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Doğal güzelliklerin oluşumunda insan etkisi yoktur.
B
Ülkemiz doğal güzellikler açısından zengindir.
C
Doğal güzelliklerimiz daha çok Aydın’da bulunmaktadır.
D
Devlet doğal güzelliklerin korunması için önlemler almıştır.
Soru 3
Kara içlerinde birikmiş durgun sulardır.Yukarıda tanımı verilen yer şekline aşağıdakilerden hangisi örnektir?
A
Haymana Platosu
B
Fırat Nehri
C
Çukur Ova
D
Burdur Gölü
Soru 4
Sosyal Bilgiler dersinde, ülkemizin bölgelerinde oynanan halk oyunlarını ve yemekleri öğreniriz.Buna göre, Sosyal Bilgiler dersi aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi edinmemize katkı sağlar?
A
Hak ve özgürlükler
B
Milli kültürümüz
C
Sorumluluklarımız
D
Dünyadaki gelişmeler
Soru 5
Lidyalıların parayı bulmalarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Ticaretin hızlanması
B
Takas sisteminin sona ermesi
C
Ticaretin kolaylaşması
D
Tarihi devirlerin başlaması
Soru 6
Çığ, özellikle dağlık ve engebeli arazilerde etkili olur.Buna göre, hangi bölgemizde çığ tehlikesini daha fazla görülmesi beklenir?
A
İç Anadolu Bölgesi
B
Doğu Anadolu Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 7
Kültürümüzün önemli bir parçası da el sanatlarımızdır. El emeği, göz nuru ile üretilen eşyalar kültürümüzün zenginliğini ortaya koyar.Bu göre aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan biri değildir? 
A
Dantel
B
Halıcılık
C
Maniler
D
Oymacılık
Soru 8
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Sosyal bilgiler dersi matematik, Türkçe ve fizik dersler bütününden oluşur.
B
Fabrikaların ve araçların egzoz çıkışlarına filtre takılarak hava ve toprak kirliliğinin önüne geçilebilir.
C
Her haritanın kullanım amacını gösteren bir başlığı vardır.
D
Sorunlarını çözmek ya da haklarını aramak için dilekçe yazan biri hak ve sorumluluklarının bilincindedir.
Soru 9
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen, tanıtıcı bitki örtüsü maki olan iklim tipi aşağıdaki illerden hangisinde görülür?
A
Sivas
B
Erzurum
C
Mersin
D
Kayseri
Soru 10
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A
Depremleri engelleyemeyiz sadece zararlarını azaltmak için tedbir alabiliriz.
B
Karasal iklimin görüldüğü bölgelerin kırsal kesimlerindeki evlerin yapımında kerpiç kullanılmaktadır.
C
Doğu Anadolu Bölgesi diğer bölgelerden göç aldığı için nüfus miktarı fazladır.
D
Ulaşım koşullarının gelişmiş olduğu bölgelerde sanayi ve ticarette gelişir. Bu durum nüfus artmasına neden olur.
Soru 11
Urartular tarafından kütle hâlindeki taştan yapılan Van Kalesi, günümüzde önemini korumayı başarmıştır.Bu durum Urartular'ın hangi alanda başarılı olduğunu kanıtlamaktadır? 
A
Yönetim
B
Hukuk
C
Mimari
D
Edebiyat
Soru 12
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesinde “Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.” ifadesi yer almaktadır.Bu madde, çocukların sahip olduğu haklardan hangisiyle ilgilidir?
A
Yaşam hakkı
B
Dinlenme ve eğlenme hakkı
C
Oyun hakkı
D
Düşünce ve ifade özgürlüğü
Soru 13
Sel, ülkemizin her bölgesinde görülen bir doğal afettir. Ülkemizde en çok görülen yerlerden biride Karadeniz bölgesidir. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nde sel felaketinin daha sık yaşanmasının nedenlerinden biridir?
A
Dere yataklarına evler yapılması
B
Bitki örtüsü
C
Aşırı yağışlar
D
Kış mevsiminin ılık geçmesi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımız arasında yer alır? 
A
Çifte minareli Medrese
B
Topkapı Sarayı
C
Sümela Manastırı
D
Manavgat Şelalesi
Soru 15
Ülkemizde yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar. Doğu bölgelerimizdeki yükselti büyük oranda 2000-2500 metre aralığındadır.Buna göre, haritada doğu bölgelerimiz çoğunlukla hangi renk ile gösterilir?
A
Mavi
B
Kahverengi
C
Yeşil
D
Sarı
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da Anadolu’da yaşamış uygarlıklardan biri değildir? 
A
Urartular
B
Hititler
C
Frigler
D
Asurlular
Soru 17
Giresun’da fındık, Malatya’da  kayısı, Adana’da ise pamuk farımı yaygındır.Bu illerde farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Farklı iklim tiplerinin görülmesi
B
Bitki örtüsünün farklı olması
C
Deniz kenarında olmaları
D
Yükseltilerinin farklı olması
Soru 18
Sümerler, tanrılarının gökte olduğunu düşündükleri İçin ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar yapmışlardır. Tapınağın en alt kısmı yetiştirdikleri ürünler için ambar, orta katı ibadet yeri, en üst katı ise gözlem evi olarak kullanılmıştır.Verilen bilgilere bakılarak Sümerler ile ilgili aşağıda-kilerden hangisi söylenemez? 
A
Mimari eserler ortaya koymuşlardır.
B
Astronomi alanında ilerleme fırsatı bulmuşlardır.
C
Tarımla ilgilenmişlerdir.
D
Güçlü bir merkezî yönetim kurmuşlardır.
Soru 19
Ülkemizde beslenme, giyinme, konuşma gibi öğeler bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir.Bu durum, ülkemizde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?   
A
Zengin bir kültürel yapının oluşmasına
B
Bölgeler arasında ekonomik farklılıkların oluşmasına
C
Halk arasında eşitsizliklerin ortaya çıkmasına
D
Eğitim faaliyetlerinin hız kazanmasına
Soru 20
Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi fiziki haritada yeşil renk ile gösterilmektedir? 
A
Çarşamba Ovası
B
Karadeniz Ormanları
C
Fırat Nehri
D
Cihanbeyli Platosu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Sosyal Bilgiler dersinde, ülkemizin bölgelerinde oynanan halk oyunlarını ve yemekleri öğreniriz. Buna göre, Sosyal Bilgiler dersi aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi edinmemize katkı sağlar?
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesinde “Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.” ifadesi yer almaktadır. Bu madde, çocukların sahip olduğu haklardan hangisiyle ilgilidir?
Lidyalıların parayı bulmalarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğada kendiliğinden var olup ya da denizlerin, akarsuların, rüzgarların aşındırmasıyla oluşmuş eserlere doğal güzellik denir. Ülkemizde pek çok doğal güzellik vardır. Bu doğal güzelliklerin bir kısmı kurulan milli parklarla koruma altına alınmışlardır. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Kültürümüzün önemli bir parçası da el sanatlarımızdır. El emeği, göz nuru ile üretilen eşyalar kültürümüzün zenginliğini ortaya koyar. Bu göre aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan biri değildir?
Ülkemizde yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar. Doğu bölgelerimizdeki yükselti büyük oranda 2000-2500 metre aralığındadır. Buna göre, haritada doğu bölgelerimiz çoğunlukla hangi renk ile gösterilir?
Giresun’da fındık, Malatya’da  kayısı, Adana’da ise pamuk farımı yaygındır. Bu illerde farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Sel, ülkemizin her bölgesinde görülen bir doğal afettir. Ülkemizde en çok görülen yerlerden biride Karadeniz bölgesidir. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nde sel felaketinin daha sık yaşanmasının nedenlerinden biridir?
Urartular tarafından kütle hâlindeki taştan yapılan Van Kalesi, günümüzde önemini korumayı başarmıştır. Bu durum Urartular’ın hangi alanda başarılı olduğunu kanıtlamaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımız arasında yer alır?
Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi fiziki haritada yeşil renk ile gösterilmektedir?
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen, tanıtıcı bitki örtüsü maki olan iklim tipi aşağıdaki illerden hangisinde görülür?
Çığ, özellikle dağlık ve engebeli arazilerde etkili olur. Buna göre, hangi bölgemizde çığ tehlikesini daha fazla görülmesi beklenir?
Ülkemizde beslenme, giyinme, konuşma gibi öğeler bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Bu durum, ülkemizde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da Anadolu’da yaşamış uygarlıklardan biri değildir?
Sümerler, tanrılarının gökte olduğunu düşündükleri İçin ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar yapmışlardır. Tapınağın en alt kısmı yetiştirdikleri ürünler için ambar, orta katı ibadet yeri, en üst katı ise gözlem evi olarak kullanılmıştır. Verilen bilgilere bakılarak Sümerler ile ilgili aşağıda-kilerden hangisi söylenemez?
Kara içlerinde birikmiş durgun sulardır. Yukarıda tanımı verilen yer şekline aşağıdakilerden hangisi örnektir?
Aşağıdaki bölgelerin hangisinde Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim özelliklerinin üçü birden görülür?