5.Sınıf Sosyal Bilgiler Afetler ve Çevre Sorunları Konu Testi

2 Aralık 20213Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Afetler ve Çevre Sorunları

 

5.Sınıf Afetler ve Çevre Sorunları

TEBRİKLER.

5.Sınıf Afetler ve Çevre Sorunları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi toprağın, suyun veya rüzgârın etkisi ile aşınıp taşınmasıdır?
A
Çığ
B
Sel
C
Heyelan
D
Erozyon
Soru 2
Aşağıdaki doğala afetlerden hangisi yağışın fazla olduğu yerlerde, daha çok eğimli ve ağaçlandırılmamış yamaçlarda görülür?
A
Sel
B
Çığ
C
Heyelan
D
Erozyon
Soru 3
“Toprak tabakasının üst kısmının akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınmasıyla meydana gelir. Ormanların yok edilmesi, aşırı otlatma gibi insan faaliyetleri etkilerini artırır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Deprem
B
Erozyon
C
Heyelan
D
Çığ
Soru 4
Çığ olayının en çok Doğu Anadolu Bölgesinde görülmesinin temel nedeni hangisidir?
A
Akarsular
B
Ulaşım ve yerleşim şartları
C
Bitki örtüsü
D
Arazi yapısı
Soru 5
Aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarına ne denir?
A
Çığ
B
Erozyon
C
Sel
D
Heyelan
Soru 6
Ulaşım araçları, iş makineleri, sanayi kuruluşları, yüksek sesle müzik yapılan eğlence yerlerinden yayılan ses, kalabalıkların uğultusu, yüksek sesle konuşan ve bağıran insanlar hangisine sebep olurlar?
A
Toprak kirliliği
B
Su kirliliği
C
Gürültü kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 7
“Yer kabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yer yüzeyinde meydana gelen sarsıntılardır. Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Heyelan
B
Deprem
C
Erozyon
D
Çığ
Soru 8
Sulardan toprağa karışan maddeler, hava yoluyla gelen maddeler, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, çöpler ve atıklar hangi kirliliğe neden olur?
A
Su kirliliği
B
Gürültü kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Toprak kirliliği
Soru 9
“Atmosferde zararlı gazların insanlara ve diğer canlılara zarar verecek miktara ulaşmasıdır. Ulaşım araçları, elektrik santralleri, sanayi faaliyetleri, binalarda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar bu kirliliğe neden olur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Su kirliliği
B
Toprak kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Gürültü kirliliği
Soru 10
“Yurdumuzun her bölgesinde görülmekle birlikte; şehirleşmenin fazla olduğu Marmara ve yağışın bol olduğu Karadeniz bölgelerinde daha sık yaşanmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet hangisidir?
A
Heyelan
B
Deprem
C
Çığ
D
Sel
Soru 11
Orman yangınları en çok hangi bölgelerimizde görülür?
A
Ege ve Akdeniz Bölgesi
B
Karadeniz Bölgesi
C
İç Anadolu Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 12
“Zararlı maddelerin suyu bozacak miktarda suya karışmasıyla oluşur. Termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları, toprak erozyonu bu kirliliğin başlıca nedenleridir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gürültü kirliliği
B
Hava kirliliği
C
Su kirliliği
D
Toprak kirliliği
Soru 13
Ülkemizde erozyon yoğun olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bu bölgelerin kurak ve sıcak olması.
B
Toprak yapısı.
C
Bu bölgelerdeki tarım faaliyetleri.
D
Bu bölgelerde bitki örtüsünün zayıf olması.
Soru 14
Karadeniz bölgesinde heyelanın çok görülmesinin temel nedeni hangisidir?
A
Eğimin ve yağışın fazla olmasının yanında toprağın killi olması.
B
Dağların kıyıya paralel uzanması.
C
Bu bölgemizde ılıman iklim görülmesi.
D
Bitki örtüsünün orman olması.
Soru 15
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesiyle meydana gelir?
A
Çığ
B
Heyelan
C
Deprem
D
Sel
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

 

Aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarına ne denir?
“Yurdumuzun her bölgesinde görülmekle birlikte; şehirleşmenin fazla olduğu Marmara ve yağışın bol olduğu Karadeniz bölgelerinde daha sık yaşanmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet hangisidir?
Aşağıdaki doğala afetlerden hangisi yağışın fazla olduğu yerlerde, daha çok eğimli ve ağaçlandırılmamış yamaçlarda görülür?
Karadeniz bölgesinde heyelanın çok görülmesinin temel nedeni hangisidir?
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesiyle meydana gelir?
Çığ olayının en çok Doğu Anadolu Bölgesinde görülmesinin temel nedeni hangisidir?
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi toprağın, suyun veya rüzgârın etkisi ile aşınıp taşınmasıdır?
Ülkemizde erozyon yoğun olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Orman yangınları en çok hangi bölgelerimizde görülür?
“Yer kabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yer yüzeyinde meydana gelen sarsıntılardır. Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
“Atmosferde zararlı gazların insanlara ve diğer canlılara zarar verecek miktara ulaşmasıdır. Ulaşım araçları, elektrik santralleri, sanayi faaliyetleri, binalarda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar bu kirliliğe neden olur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
“Zararlı maddelerin suyu bozacak miktarda suya karışmasıyla oluşur. Termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları, toprak erozyonu bu kirliliğin başlıca nedenleridir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
“Toprak tabakasının üst kısmının akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınmasıyla meydana gelir. Ormanların yok edilmesi, aşırı otlatma gibi insan faaliyetleri etkilerini artırır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
Ulaşım araçları, iş makineleri, sanayi kuruluşları, yüksek sesle müzik yapılan eğlence yerlerinden yayılan ses, kalabalıkların uğultusu, yüksek sesle konuşan ve bağıran insanlar hangisine sebep olurlar?
Sulardan toprağa karışan maddeler, hava yoluyla gelen maddeler, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, çöpler ve atıklar hangi kirliliğe neden olur?