5.Sınıf Birey ve Toplum Soruları Test

23 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Test Çöz

Soru 1
Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?
A) Takdir edilme
B) Eğitim görme
C) Sağlık ve beslenme
D) Seçme ve seçilme
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A) Vergi vermek
B) Askerlik yapmak
C) Eğitim görmek
D) Kanunlara uymak
Soru 3
Olayların çok boyutluluğu ne anlama gelir?
A) Yaşana olayların birden çok sebep ve sonucunu olması.
B) Yaşanan bir olayın hızla yayılması.
C) Yaşanan olayların kısa sürede unutulması.
D) Yaşanan olayların birden çok kişiyi etkilemesi.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hem haktır hem de sorumluluktur?
A) Askerlik yapmak
B) Seçimlere katılmak
C) Okula gitmek
D) Kulüp üyesi olmak
Soru 5
“Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.” Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?
A) Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma
B) Oyun oynama-yeterli beslenme
C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma
D) Düşüncelerini söyleme-oyun oynama
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?
A) İşte çalışmak.
B) Camları silmek.
C) İş bölümüne katılmak.
D) Dersleri dikkatli dinlemek.
Soru 7
……………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir. 2. Her çocuğun yeterli ……………… hakkı vardır. 3. Üyesi olduğumuz gruplarda ……………………………. söyleyebiliriz.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A) Beslenme
B) Haklarımız
C) Sorumluluk
D) Fikirlerimizi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdandır?
A) İş bölümüne katılmak
B) İşte çalışmak
C) Camları silmek
D) Dersleri dikkatli dinlemek
Soru 9
Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ……………….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar. 2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına …………… göstermeliyiz. 3. Bir olayın çok sayıda ……………….. olabilir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A) Ulusal
B) saygı
C) Sosyal bilgiler
D) sebebi ve sonucu
Soru 10
Sosyal bilgiler öğrenme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal bilgiler ile ülkemiz ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
B) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek iyi bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.
C) Sosyal bilgiler dersinde yabancı dillere yönelik bilgi ve becerilerimizi geliştiririz.
D) Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizi geliştirir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Bilimsel araştırma ve tartışmalara katılabilirim.
B) Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.
C) Geçmişte yaşanalar ile günümüz arasında bağlantı kurabilirim.
D) Haklarımı öğrenebilirim.
Soru 12
Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi hakkımızı kullanabiliriz?
A) Oyun oynama
B) Beslenme ve barınma
C) Kendini ifade etme
D) Eğitim görme
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
B) Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.
C) Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.
D) Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?
A) Öğrenci olmak
B) Kulüp üyesi olmak
C) Çok kitap okumak
D) Başkan olmak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturmaz?
A) Bir sınıftaki öğrenciler.
B) Aynı mahallede oturanlar.
C) Aynı marketten alış-veriş yapanlar.
D) Aynı okulda çalışan öğretmenler.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Sosyal Bilgiler dersinin konusu değildir?
A) Komşularla ilişkiler
B) Bitkilerin büyümesi
C) Vatandaşlık yükümlülüğümüz
D) İş bulma
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A) Oyuncakları zarar vermeden kullanmak
B) Odamı temiz ve düzenli tutmak
C) Okula zamanında gitmek
D) Oyun oynamak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan birisi değildir?
A) Oyun oynamak
B) Odamı temiz ve düzenli tutmak
C) Evde kendime ait odamın olması
D) Okulda eğitim görmek
Soru 19
I. Vatandaş olarak hak ve yükümlülüklerimizi
II. Dünya üzerindeki yerimizi
III. Ülkemizin tarihi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir?
A) I, II ve III
B) I ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İstediğimiz mesleği seçmek haklarımızdan biridir.
B) Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.
C) Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.
D) Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.