5.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Ünite Testi

23 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
……………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.
Her çocuğun yeterli ……………… hakkı vardır.
Üyesi olduğumuz gruplarda ……………………………. söyleyebiliriz.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A) Sorumluluk
B) Fikirlerimizi
C) Haklarımız
D) Beslenme
Soru 2
“Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.” Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?
A) Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma
B) Düşüncelerini söyleme-oyun oynama
C) Oyun oynama-yeterli beslenme
D) Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?
A) Çok kitap okumak
B) Öğrenci olmak
C) Başkan olmak
D) Kulüp üyesi olmak
Soru 4
Sosyal bilgiler öğrenme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal bilgiler ile ülkemiz ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
B) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek iyi bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.
C) Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizi geliştirir.
D) Sosyal bilgiler dersinde yabancı dillere yönelik bilgi ve becerilerimizi geliştiririz.
Soru 5
Olayların çok boyutluluğu ne anlama gelir?
A) Yaşanan olayların kısa sürede unutulması.
B) Yaşana olayların birden çok sebep ve sonucunu olması.
C) Yaşanan bir olayın hızla yayılması.
D) Yaşanan olayların birden çok kişiyi etkilemesi.
Soru 6
Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ……………….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar.
Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına …………… göstermeliyiz.
Bir olayın çok sayıda ……………….. olabilir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A) sebebi ve sonucu
B) Ulusal
C) saygı
D) Sosyal bilgiler
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturmaz?
A) Aynı mahallede oturanlar.
B) Aynı okulda çalışan öğretmenler.
C) Aynı marketten alış-veriş yapanlar.
D) Bir sınıftaki öğrenciler.
Soru 8
Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi hakkımızı kullanabiliriz?
A) Beslenme ve barınma
B) Oyun oynama
C) Eğitim görme
D) Kendini ifade etme
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?
A) Dersleri dikkatli dinlemek.
B) Camları silmek.
C) İş bölümüne katılmak.
D) İşte çalışmak.
Soru 10
I. Vatandaş olarak hak ve yükümlülüklerimizi
II. Dünya üzerindeki yerimizi
III. Ülkemizin tarihi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir?
A) I ve III
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) Yalnız I
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Haklarımı öğrenebilirim.
B) Geçmişte yaşanalar ile günümüz arasında bağlantı kurabilirim.
C) Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.
D) Bilimsel araştırma ve tartışmalara katılabilirim.
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
B) Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.
C) Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.
D) Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A) Oyuncakları zarar vermeden kullanmak
B) Oyun oynamak
C) Odamı temiz ve düzenli tutmak
D) Okula zamanında gitmek
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Sosyal Bilgiler dersinin konusu değildir?
A) İş bulma
B) Vatandaşlık yükümlülüğümüz
C) Bitkilerin büyümesi
D) Komşularla ilişkiler
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdandır?
A) Camları silmek
B) İş bölümüne katılmak
C) İşte çalışmak
D) Dersleri dikkatli dinlemek
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi hem haktır hem de sorumluluktur?
A) Okula gitmek
B) Seçimlere katılmak
C) Kulüp üyesi olmak
D) Askerlik yapmak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A) Askerlik yapmak
B) Eğitim görmek
C) Vergi vermek
D) Kanunlara uymak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan birisi değildir?
A) Okulda eğitim görmek
B) Odamı temiz ve düzenli tutmak
C) Evde kendime ait odamın olması
D) Oyun oynamak
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.
B) Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.
C) Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.
D) İstediğimiz mesleği seçmek haklarımızdan biridir.
Soru 20
Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?
A) Takdir edilme
B) Eğitim görme
C) Seçme ve seçilme
D) Sağlık ve beslenme