5.Sınıf Sosyal Bilgiler Çocuk Hakları Her Yerde Konu Testi

23 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?
A) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
B) Yeterli bir yaşam düzeyi.
C) Sıcak bir yuva.
D) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir?
A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Birleşmiş Milletler
C) TEMA Vakfı
D) UNICEF
Soru 3
Aşağıdaki maddelerin hangisi‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ne’ ait olamaz?
A) Çocuğa sevginin yanı sıra, yeteneklerini, sağduyusunu, manevi değerlerini geliştirmesine el verecek ortamlar hazırlanmalıdır.
B) Çocuk her koşulda ilk önce korunacak, yardım edilecekler arasında olmalıdır.
C) Her çocuğun ücretsiz olarak ilköğretim öğrenimi görmesi zorunlu olmalıdır.
D) Irk, renk, dil, din, cinsiyet farkı gözetilerek, yeterince beslenme, barınma, dinlenme haklarına sahip olmak.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A) Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
B) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
C) Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
D) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?
A) Haber alma ve yayma olanakları.
B) Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
C) Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
D) Görüş bildirebilmek.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları içerisinde yer almaz?
A) Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz.
B) Her çocuk seyahat etme hakkına sahiptir.
C) Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
D) Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır.
Soru 7
Aile grubu içinde yaşayan bir çocuğun hak ve özgürlükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Çocuk aile içindeki tüm sorumlulukları yüklenmelidir.
B) Çocuk daha küçüktür. Hiçbir sorumluluk üstlenmemelidir.
C) Çocuk bir bireydir. Toplum içinde bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.
D) Çocuklarında çalışmaya ve para kazanmaya hakları vardır. Bu onların sorumluluğudur.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “korunma” ile ilgili haklar arasında yer almıştır?
A) Bilgi ve beceri kazandırılması
B) Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması
C) Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi
D) Kültürel etkinliklere katılması
Soru 9
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A) Düzenli olmak
B) Beslenmek
C) Bir işte çalışmak
D) Okul kurallarına uymak
Soru 10
Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?
A) Okul kütüphanesinden yararlanmak
B) Eğitim ve öğretim görmek
C) Okul kurallarına uymak
D) Spor salonunu kullanmak
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Katılım ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A) İleride sorumlu vatandaş olabilmek için toplum faaliyetlerinde yer alma haklarım vardır.
B) İçinde bulunduğum ortama, ülkeme katılımda bulunacak birey olarak yetiştirilmek.
C) Kendimi ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek.
D) Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
Soru 12
Eğitim ve kültürel etkinliklerle ilgili isteklerimiz, çocuk haklarının hangi bölümü ile ilgilidir?
A) Korunma ile ilgili haklar
B) Yaşama ile ilgili haklar
C) Gelişme ile ilgili haklar
D) Katılım ile ilgili haklar