5.Sınıf Sosyal Bilgiler Çocuk Hakları Konu Testi

23 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları içerisinde yer almaz?
A) Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz.
B) Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
C) Her çocuk seyahat etme hakkına sahiptir.
D) Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?
A) Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
B) Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
C) Görüş bildirebilmek.
D) Haber alma ve yayma olanakları.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “korunma” ile ilgili haklar arasında yer almıştır?
A) Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması
B) Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi
C) Kültürel etkinliklere katılması
D) Bilgi ve beceri kazandırılması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?
A) Yeterli bir yaşam düzeyi.
B) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
C) Sıcak bir yuva.
D) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
Soru 5
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A) Düzenli olmak
B) Okul kurallarına uymak
C) Bir işte çalışmak
D) Beslenmek
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A) Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
B) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
C) Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
D) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
Soru 7
Aile grubu içinde yaşayan bir çocuğun hak ve özgürlükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Çocuk bir bireydir. Toplum içinde bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.
B) Çocuk aile içindeki tüm sorumlulukları yüklenmelidir.
C) Çocuklarında çalışmaya ve para kazanmaya hakları vardır. Bu onların sorumluluğudur.
D) Çocuk daha küçüktür. Hiçbir sorumluluk üstlenmemelidir.
Soru 8
Eğitim ve kültürel etkinliklerle ilgili isteklerimiz, çocuk haklarının hangi bölümü ile ilgilidir?
A) Gelişme ile ilgili haklar
B) Korunma ile ilgili haklar
C) Yaşama ile ilgili haklar
D) Katılım ile ilgili haklar
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Katılım ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A) Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
B) Kendimi ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek.
C) İleride sorumlu vatandaş olabilmek için toplum faaliyetlerinde yer alma haklarım vardır.
D) İçinde bulunduğum ortama, ülkeme katılımda bulunacak birey olarak yetiştirilmek.
Soru 10
Aşağıdaki maddelerin hangisi‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ne’ ait olamaz?
A) Çocuk her koşulda ilk önce korunacak, yardım edilecekler arasında olmalıdır.
B) Her çocuğun ücretsiz olarak ilköğretim öğrenimi görmesi zorunlu olmalıdır.
C) Çocuğa sevginin yanı sıra, yeteneklerini, sağduyusunu, manevi değerlerini geliştirmesine el verecek ortamlar hazırlanmalıdır.
D) Irk, renk, dil, din, cinsiyet farkı gözetilerek, yeterince beslenme, barınma, dinlenme haklarına sahip olmak.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir?
A) UNICEF
B) Birleşmiş Milletler
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) TEMA Vakfı
Soru 12
Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?
A) Okul kütüphanesinden yararlanmak
B) Spor salonunu kullanmak
C) Okul kurallarına uymak
D) Eğitim ve öğretim görmek