5.Sınıf Çocuk Hakları Testi

7 Eylül 2022 0 By testimiz.com

5.Sınıf Çocuk Hakları

 

5.Sınıf Çocuk Hakları

TEBRİKLER.

5.Sınıf Çocuk Hakları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?
A
Haber alma ve yayma olanakları.
B
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
C
Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
D
Görüş bildirebilmek.
Soru 2
Eğitim ve kültürel etkinliklerle ilgili isteklerimiz, çocuk haklarının hangi bölümü ile ilgilidir?
A
Katılım ile ilgili haklar
B
Korunma ile ilgili haklar
C
Yaşama ile ilgili haklar
D
Gelişme ile ilgili haklar
Soru 3
Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?
A
Spor salonunu kullanmak
B
Okul kurallarına uymak
C
Eğitim ve öğretim görmek
D
Okul kütüphanesinden yararlanmak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Katılım ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A
İleride sorumlu vatandaş olabilmek için toplum faaliyetlerinde yer alma haklarım vardır.
B
Kendimi ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek.
C
İçinde bulunduğum ortama, ülkeme katılımda bulunacak birey olarak yetiştirilmek.
D
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
Soru 5
Aile grubu içinde yaşayan bir çocuğun hak ve özgürlükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
Çocuk bir bireydir. Toplum içinde bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.
B
Çocuklarında çalışmaya ve para kazanmaya hakları vardır. Bu onların sorumluluğudur.
C
Çocuk aile içindeki tüm sorumlulukları yüklenmelidir.
D
Çocuk daha küçüktür. Hiçbir sorumluluk üstlenmemelidir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?
A
Yeterli bir yaşam düzeyi.
B
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
C
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
D
Sıcak bir yuva.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları içerisinde yer almaz?
A
Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz.
B
Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır.
C
Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
D
Her çocuk seyahat etme hakkına sahiptir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A
Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
B
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
C
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
D
Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “korunma” ile ilgili haklar arasında yer almıştır?
A
Kültürel etkinliklere katılması
B
Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması
C
Bilgi ve beceri kazandırılması
D
Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir?
A
Birleşmiş Milletler
B
TEMA Vakfı
C
Millî Eğitim Bakanlığı
D
UNICEF
Soru 11
Aşağıdaki maddelerin hangisi‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ne’ ait olamaz?
A
Irk, renk, dil, din, cinsiyet farkı gözetilerek, yeterince beslenme, barınma, dinlenme haklarına sahip olmak.
B
Her çocuğun ücretsiz olarak ilköğretim öğrenimi görmesi zorunlu olmalıdır.
C
Çocuk her koşulda ilk önce korunacak, yardım edilecekler arasında olmalıdır.
D
Çocuğa sevginin yanı sıra, yeteneklerini, sağduyusunu, manevi değerlerini geliştirmesine el verecek ortamlar hazırlanmalıdır.
Soru 12
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A
Düzenli olmak
B
Bir işte çalışmak
C
Beslenmek
D
Okul kurallarına uymak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön