5.Sınıf Sosyal Bilgiler Çocuk Hakları Konu Testi

13 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Çocuk Hakları

 

5.Sınıf Çocuk Hakları

TEBRİKLER.

5.Sınıf Çocuk Hakları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Eğitim ve kültürel etkinliklerle ilgili isteklerimiz, çocuk haklarının hangi bölümü ile ilgilidir?
A
Gelişme ile ilgili haklar
B
Katılım ile ilgili haklar
C
Yaşama ile ilgili haklar
D
Korunma ile ilgili haklar
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir?
A
Millî Eğitim Bakanlığı
B
UNICEF
C
Birleşmiş Milletler
D
TEMA Vakfı
Soru 3
Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?
A
Okul kurallarına uymak
B
Spor salonunu kullanmak
C
Okul kütüphanesinden yararlanmak
D
Eğitim ve öğretim görmek
Soru 4
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır.Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A
Okul kurallarına uymak
B
Beslenmek
C
Düzenli olmak
D
Bir işte çalışmak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları içerisinde yer almaz?
A
Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz.
B
Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
C
Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır.
D
Her çocuk seyahat etme hakkına sahiptir.
Soru 6
Aile grubu içinde yaşayan bir çocuğun hak ve özgürlükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
Çocuklarında çalışmaya ve para kazanmaya hakları vardır. Bu onların sorumluluğudur.
B
Çocuk bir bireydir. Toplum içinde bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.
C
Çocuk aile içindeki tüm sorumlulukları yüklenmelidir.
D
Çocuk daha küçüktür. Hiçbir sorumluluk üstlenmemelidir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?
A
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
B
Haber alma ve yayma olanakları.
C
Görüş bildirebilmek.
D
Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
Soru 8
Aşağıdaki maddelerin hangisi‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ne’ ait olamaz?
A
Çocuk her koşulda ilk önce korunacak, yardım edilecekler arasında olmalıdır.
B
Çocuğa sevginin yanı sıra, yeteneklerini, sağduyusunu, manevi değerlerini geliştirmesine el verecek ortamlar hazırlanmalıdır.
C
Irk, renk, dil, din, cinsiyet farkı gözetilerek, yeterince beslenme, barınma, dinlenme haklarına sahip olmak.
D
Her çocuğun ücretsiz olarak ilköğretim öğrenimi görmesi zorunlu olmalıdır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “korunma” ile ilgili haklar arasında yer almıştır?
A
Bilgi ve beceri kazandırılması
B
Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması
C
Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi
D
Kültürel etkinliklere katılması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?
A
Sıcak bir yuva.
B
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
C
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
D
Yeterli bir yaşam düzeyi.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A
Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
B
Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
C
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
D
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Katılım ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A
İçinde bulunduğum ortama, ülkeme katılımda bulunacak birey olarak yetiştirilmek.
B
İleride sorumlu vatandaş olabilmek için toplum faaliyetlerinde yer alma haklarım vardır.
C
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
D
Kendimi ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön