5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerimiz Konu Testi

23 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Resmi kurumlara şikâyetlerimizi bildirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıyız?
A) Telefon etmek
B) Mektup yazmak
C) Sözleşme yapmak
D) Dilekçe vermek
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sahip çıkmamız ve korumamız gereken kültürel değerlerimizden birisi değildir?
A) Müzik ve folklorumuz
B) Yöresel kıyafetlerimiz
C) Yemeklerimiz
D) Bölgelerimiz ve yörelerimiz
Soru 3
Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Ülkemizin kültürünü tanıma fırsatı buluruz.
B) Doğru karar verme ve empati kurmayı öğreniriz.
C) İnsanın anatomik yapısını tanırız.
D) Farklı ülkeler hakkında bilgi sahibi oluruz.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi içerisinde kazandığımız bilgi ve becerilerden birisi değildir?
A) Benzer ve farklı yönlerimizi önemsemeyiz.
B) Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda duyarlı oluruz.
C) Hak ve sorumluluklarımız bilir ve sahip çıkarız.
D) Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
A) Vergi verme hakkı,
B) İtiraz etme hakkı,
C) Dilekçe verme hakkı,
D) Tüketici Hakları Hakem Heyeti,
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenirken edindiğimiz bilgi ve becerilerden birisi değildir?
A) İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız.
B) Çevremizde yaşanan sosyal ve toplumsal olaylardan uzak durmayı öğreniriz.
C) Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz.
D) İnsanlara saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini öğreniriz.
Soru 7
Resmi kurumlar yaptığımız şikayetleri ne kadar zamanda inceleyip çözmek ya da cevaplamak zorundadır?
A) 3 gün
B) 3 ay
C) 7 gün
D) 1 ay
Soru 8
Sokağımızdaki çöpler toplanmadığı zaman aşağıdaki kurumların hangisini ararız?
A) Belediye
B) Valilik
C) Zabıta
D) Polis
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler derisinin konularından birisi olamaz?
A) Bilinçlenme ve duyarlı olma
B) Olayları sorgulama
C) Hak arama
D) Çevremizdeki olaylardan etkilenmeme
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
A) Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
B) Bölge İdare Mahkemesi,
C) Tüketici Mahkemesi,
D) Reklam Kurulu,
Soru 11
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
A) Defterdarlık
B) Belediyeler,
C) Muhtarlıklar,
D) Kaymakamlıklar,
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır?
A) Terapi
B) Sempati
C) Telepati
D) Empati
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin konusu değildir?
A) Dolaşım sistemi
B) Vatandaşlık görevleri
C) Yönetim sistemi
D) Adalet sistemi
Soru 14
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.
B) Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
C) Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır.
D) Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
Soru 15
Sosyal bilgiler dersi öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kültürümüzü ve tarihimizi tanır, ulusal bilincimizi geliştiririz.
B) Dilimizin inceliklerini öğrenir ve geliştiririz.
C) Kültürel miraslarımızı koruma konusunda duyarlı olmamızı sağlar.
D) Milli ve manevi değerlerimiz tanır ve sahipleniriz.