5.Sınıf Sosyal Bilgiler Halka Hizmet Veren Kurumlar Konu Testi

27 Mayıs 2021 0 Yazar: testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Halka Hizmet Veren Kurumlar Konu Testi

 

5.Sınıf Halka Hizmet Veren Kurumlar

TEBRİKLER.

5.Sınıf Halka Hizmet Veren Kurumlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
T.C. Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü hangi ihtiyacımızı karşılayan kurumlardır?  
A
İletişim
B
Haberleşme
C
Taşımacılık
D
Ulaşım
Soru 2
Devlet, toplumsal düzeni sağlamak amacıyla yasa adı verilen kurallar koyar. Ülkemizde yaşayan herkes yasalara uygun hareket etmek zorundadır. Yasaların uygulanmasını sağlayan kuruluşlar hangisidir?
A
İç işleri bakanlığı
B
Hapishaneler
C
Mahkemeler
D
Emniyet
Soru 3
Eğitim ihtiyacımızın karşılanması için okul, sağlık ihtiyacımızın karşılanması için hastane, güvenlik ihtiyacımızın karşılanması için polis karakolu hizmet veren başlıca resmi kurumlardandır. Resmi kurumlar topluma aşağıdakilerden hangisini sağlar?  
A
Resmi kurumlar topluma baskı yapar.
B
Devletin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır.
C
Toplumda insanların yaşam kalitesi artırır.
D
İnsanları devlete bağlar.
Soru 4
Sağlık sorunu yaşayan bireyler diğer yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabilir. Sağlıklı bir yaşam sürmek hepimizin en büyük dileğidir. Ne var ki zaman zaman çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Bazen hasta oluruz, bazen düşer bir yerimizi incitiriz, bazen de doğuştan gelen sağlık problemleri söz konusu olabilir. Böyle durumlarda önce en yakınımızda bulunan sağlık kuruluşuna giderek alanında uzman doktorlara muayene olmalı, doktorun önerdiği tedavi yöntemlerini uygulamalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bize yakın sağlık kuruluşlarından birisi değildir?
A
Aile sağlığı merkezleri,
B
Tıp merkezleri,
C
Sağlıklı spor merkezi,
D
Sağlık ocağı,
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi eğitim ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnek gösterilemez?  
A
Yabancı dil ve sürücü kursları,
B
Kreşler ve anaokulları,
C
Halk eğitim merkezleri
D
Adliyeler ve sivil toplum kuruluşları,
Soru 6
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, il ve ilçe emniyet müdürlükleri, polis merkezleri toplumda hangisini sağlamakla görevli kurumlardır?  
A
Ulaşım
B
Sağlık
C
Eğitim
D
Güvenlik
Soru 7
Ülkemizde verilen eğitim hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
Ülkemizde bütün okullarda eğitim ücretsiz olarak verilmektedir.
B
Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği vardır.
C
Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için gerekli tedbirler alınır.
D
Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla burs ve kredi desteği sağlanır.
Soru 8
Köyler, şehirler, ülkeler arasında ya da bir yerleşim birimi içinde bir yerden başka bir yere gidiş gelişe ne ad verilir?  
A
Seyahat
B
İletişim
C
Ulaşım
D
Yolculuk
Soru 9
Toplumun konut ihtiyacını karşılanmasını sağlamak amacıyla kurulan kuruluş hangisidir?
A
İTO
B
KOBİ
C
TOB
D
TOKİ
Soru 10
Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. İnsanlar temel ihtiyaçlarının birçoğunu kendi başına karşılayamaz. Bu nedenle temel ihtiyaçların karşılanması için pek çok kurum görev yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan resmi kurumlardan birisi değildir?  
A
TBMM
B
AVM
C
PTT
D
TRT
Soru 11
Eğitim görmek herkesin temel haklarından biridir. Eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Ülkemizdeki eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır.
B
Eğitim kurumlarında bir çok kişiye ve aileye ayrıcalık gösterilir.
C
İlkokul 4, ortaokul 4, lise 4 yıldır.
D
Ülkemizde temel eğitim 12 yıldır.
Soru 12
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, cep telefonu operatörleri, televizyon kanalları, Genel Ağ’a bağlanma hizmeti veren firmalar ülkemizde hangi ihtiyacı karşılamak için çalışan kurumlardandır?  
A
Ulaşım ve taşımacılık,
B
İletişim ve haberleşme,
C
Emniyet ve güvenlik,
D
Adalet ve hukuk,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

      5.Sınıf Sosyal Bilgiler Halka Hizmet Veren Kurumlar Konu Testi Hakkında:

      Not: Halka Hizmet Veren Kurumlar testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.

      Bu metin özellikle Halka Hizmet Veren Kurumlar test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Yani teknik bir metindir. Bunun yanında Halka Hizmet Veren Kurumlar testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak soru seçeneklerini görmek için testi başlatmalısınız.

      Teste Yer Alan Sorular:

Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. İnsanlar temel ihtiyaçlarının birçoğunu kendi başına karşılayamaz. Bu nedenle temel ihtiyaçların karşılanması için pek çok kurum görev yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan resmi kurumlardan birisi değildir?
Eğitim ihtiyacımızın karşılanması için okul, sağlık ihtiyacımızın karşılanması için hastane, güvenlik ihtiyacımızın karşılanması için polis karakolu hizmet veren başlıca resmi kurumlardandır. Resmi kurumlar topluma aşağıdakilerden hangisini sağlar?
Eğitim görmek herkesin temel haklarından biridir. Eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ülkemizde verilen eğitim hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitim ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnek gösterilemez?
Sağlık sorunu yaşayan bireyler diğer yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabilir. Sağlıklı bir yaşam sürmek hepimizin en büyük dileğidir. Ne var ki zaman zaman çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Bazen hasta oluruz, bazen düşer bir yerimizi incitiriz, bazen de doğuştan gelen sağlık problemleri söz konusu olabilir. Böyle durumlarda önce en yakınımızda bulunan sağlık kuruluşuna giderek alanında uzman doktorlara muayene olmalı, doktorun önerdiği tedavi yöntemlerini uygulamalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bize yakın sağlık kuruluşlarından birisi değildir?
Köyler, şehirler, ülkeler arasında ya da bir yerleşim birimi içinde bir yerden başka bir yere gidiş gelişe ne ad verilir?
T.C. Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü hangi ihtiyacımızı karşılayan kurumlardır?
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, il ve ilçe emniyet müdürlükleri, polis merkezleri toplumda hangisini sağlamakla görevli kurumlardır?
Devlet, toplumsal düzeni sağlamak amacıyla yasa adı verilen kurallar koyar. Ülkemizde yaşayan herkes yasalara uygun hareket etmek zorundadır. Yasaların uygulanmasını sağlayan kuruluşlar hangisidir?
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, cep telefonu operatörleri, televizyon kanalları, Genel Ağ’a bağlanma hizmeti veren firmalar ülkemizde hangi ihtiyacı karşılamak için çalışan kurumlardandır?
Toplumun konut ihtiyacını karşılanmasını sağlamak amacıyla kurulan kuruluş hangisidir?

      Halka Hizmet Veren Kurumlar Testi:

      Öncelikle Halka Hizmet Veren Kurumlar testi eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Aynı zamanda güncel bir çalışmadır. Halka Hizmet Veren Kurumlar çalışması oluşturulurken özellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle  ders kitaplarında yer alan içerikler kullanılmıştır. Genellikle Halka Hizmet Veren Kurumlar testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bunun yanında Halka Hizmet Veren Kurumlar çalışmasında kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı hedeflenmiştir. Diğer yandan Halka Hizmet Veren Kurumlar testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Bu nedenle verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Konu veya ünite testleri 10, 12, 15 ya da 20 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Genellikle sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Örneğin 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Halka Hizmet Veren Kurumlar testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Yani Halka Hizmet Veren Kurumlar testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test Hakkında:

            Halka Hizmet Veren Kurumlar testi öncelikle öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Başka bir değişle tekrar tekrar çözme imkanı vardır. Çünkü Halka Hizmet Veren Kurumlar testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Böylelikle ezber önlenmekte ve kalıcı öğrenme sağlanmaktadır. Kısacası Halka Hizmet Veren Kurumlar testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Diğer yandan bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca Halka Hizmet Veren Kurumlar testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Lakin akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Halka Hizmet Veren Kurumlar testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü Halka Hizmet Veren Kurumlar testi mobil uyumludur. Diğer yandan ana sayfadan mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Test Değerlendirme:

      Etkileşimli Halka Hizmet Veren Kurumlar testini çözerken özellikle alttaki okları kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Ancak dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca Halka Hizmet Veren Kurumlar testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Halka Hizmet Veren Kurumlar testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Halka Hizmet Veren Kurumlar testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Halka Hizmet Veren Kurumlar testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      İnteraktif Halka Hizmet Veren Kurumlar testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Halka Hizmet Veren Kurumlar testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Halka Hizmet Veren Kurumlar testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Halka Hizmet Veren Kurumlar testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…