5.Sınıf Sosyal Bilgiler Haritayı Tanıyorum Konu Testi

23 Aralık 20200Yazar:testimiz.com

Soru 1
Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yüzey şekline ne ad verilir?
A) Vadi
B) Plato
C) Ova
D) Nehir
Soru 2
Harita ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşaretler çubuğundaki renkler yer şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu ifade eder.
B) haritalardaki kentler, yükseltiler, yollar, yerleşim yerleri ile ilgilli bilgiler çeşitli renkler ve simgelerle gösterilir.
C) 1/100.000 ölçekli harita da 1’cm lik bir uzaklık yeryüzündeki 100.000 cm’lik yani 1’km lik uzaklığa karşılık gelir.
D) Haritada kullanılan simgelerin ve renklerin anlamları haritanın alt köşesinde kilit adı verilen bölümde yer alır.
Soru 3
Fiziki haritalarda ovalar hangi renkle gösterilir?
A) Yeşil
B) Kahverengi
C) Siyah
D) Sarı
Soru 4
Herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını gösteren haritalara ne ad verilir?
A) Bölgeler haritası
B) Siyasi harita
C) Tarım haritası
D) Fiziki harita
Soru 5
Fiziki haritada dağlar hangi renkle gösterilir?
A) Siyah
B) Yeşil
C) Kahverengi
D) Sarı
Soru 6
Çevresine göre alçakta kalmış ve akarsu vadilerinin derin olmadığı düzlüklere ne ad verilir?
A) Kıyı
B) Vadi
C) Plato
D) Ova
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi genel haritadır?
A) Ulaşım haritası
B) Turizm haritası
C) Deprem haritası
D) Fiziki harita
Soru 8
Çevresine göre yüksekte kalmış ve derin akarsu vadilerinin bulunduğu geniş düzlüklere ne ad verilir?
A) Plato
B) Kıyı
C) Vadi
D) Ova
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksek olan ve tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekilleridir?
A) Ova
B) Vadi
C) Dağ
D) Plato
Soru 10
Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi sarı renkle gösterilir?
A) Plato
B) Dağ
C) Ova
D) Vadi
Soru 11
Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi mavi renkli değildir?
A) Akarsular
B) Vadi
C) Deniz
D) Göl
Soru 12
Yeryüzünün tamamını veya bir kısmının belli oranda küçültülerek kağıda çizilmiş haline ne ad verilir?
A) Taslak
B) Plan
C) Ölçek
D) Harita