5.Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Yerler Ve Çevreler Konu Testi

23 Aralık 20200Yazar:testimiz.com

Soru 1
“Benim yaşadığım bölgede sebze, meyve, tahıl, et ve süt ürünleri üretilmektedir.”diyen bir öğrencinin bölgesinde hangi ekonomik faaliyet yapılmaktadır?
A) tarım ve ticaret
B) tarım ve ormancılık
C) tarım ve hayvancılık
D) ticaret ve sanayi
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Coğrafya, doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
B) Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.
C) Hava olaylarına iklim denir.
D) Dağ, tepe, düzlük ve çukurlar yeryüzü şekillerini oluştururlar.
Soru 3
Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir. Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde yetişir?
A) pamuk
B) muz
C) çay
D) buğday
Soru 4
Ülkemizde kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge ……………………….. Bölgesi’dir.
…………………………. yerleşmeler, nüfusu 10.000’ in altındaki yerleşmelerdir.
Sanayi,turizm, ticaret gibi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler…………………………… faktörler içinde yer alır. Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?

A) Beşeri
B) Karadeniz
C) Marmara
D) Kırsal
Soru 5
Akarsuyun geçtiği yerlerden taşıdığı toprakları, denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi delta ovası olamaz?
A) Çarşamba Ovası
B) Bafra Ovası
C) Konya Ovası
D) Çukurova
Soru 6
Yurdumuzda üç çeşit iklim tipi vardır: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Ülkemizde çeşitli iklimlerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) denize olan uzaklığın
B) yükseltinin
C) bitki örtüsünün
D) ekvatora yakınlığın
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüksek ve engebeli yerler, yerleşme için pek tercih edilmeyen yerlerdir.
B) Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara bölge denir.
C) Ahşap evlere daha çok Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde rastlanır.
D) Bir yerin sanayisinin gelişmesi, o yerin göç almasına neden olan unsurlardandır.
Soru 8
Pamuk yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise yaz kuraklığı ister. Bu bilgiye göre; aşağıdaki bölgelerden hangisinde pamuk üretimi yapılabilir?
A) Marmara
B) Karadeniz
C) İç Anadolu
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru 9
Doğal afetlerin oluşmasında insanların doğrudan ya da dolaylı etkisi vardır. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşmasında insanların etkisi yoktur?
A) çığ
B) toprak kayması
C) erozyon
D) deprem
Soru 10
Aşağıdaki ürünlerin hangisinin yetiştirilmesinde makineli tarımdan daha çok yararlanılır?

A) buğday
B) narenciye
C) çay
D) tütün
Soru 11
Doğal afet can ve mal kaybına neden olan doğal olaylarıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğal olay değildir?
A) depremler
B) sel baskınları
C) toprak kayması
D) trafik kazaları
Soru 12
Heyelan( toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kayması daha çok görülür?
A) Güneydoğu Anadolu
B) Karadeniz
C) Akdeniz
D) Ege
Soru 13
Ülkemizde Kızılırmak ve Fırat gibi ırmakların bulanık akmasına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) çığ
B) erozyon
C) heyelan
D) deprem
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’de yetiştirilen başlıca ürünlerden değildir?
A) fındık
B) mısır
C) muz
D) çay
Soru 15
Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde, deniz etkisinin iç kesimlerde hissedilememesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.
A) Dağların kıyıya paralel uzanmasına
B) Dağların yükseltisinin az olmasına
C) Şehir sayısının az olmasına
D) Ovaların geniş yer tutmasına
Soru 16
………………………toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır.
Toprağın, taş parçalarının veya kaya tabakalarının birdenbire kaymasına ……………………………………….denir.
Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ………………………………………………..denir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?
A) çığ
B) heyelan
C) doğal afet
D) erozyon
Soru 17
Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?
A) Marmara
B) Karadeniz
C) Doğu Anadolu
D) İç Anadolu
Soru 18
Platolar haritada hangi renkle gösterilir?
A) kahverenginin tonlarıyla
B) sarı ya da açık kahverengiyle
C) yeşilin tonlarıyla
D) mavinin tonlarıyla
Soru 19
Yurdumuzun tahıl ambarı olarak nitelenen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konya
B) Aydın
C) Ordu
D) Çorum
Soru 20
Yaz kış yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğu hangi iklim tipinde görülür?
A) Akdeniz ikliminde
B) Karasal iklimde
C) Karadeniz ikliminde
D) Ilıman iklimde