5.Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler Ve Çevreler Ünite Testi

2 Aralık 2021 0 By testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

 

5.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

TEBRİKLER.

5.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ürünlerin hangisinin yetiştirilmesinde makineli tarımdan daha çok yararlanılır?  
A
tütün
B
buğday
C
narenciye
D
çay
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara bölge denir.
B
Ahşap evlere daha çok Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde rastlanır.
C
Bir yerin sanayisinin gelişmesi, o yerin göç almasına neden olan unsurlardandır.
D
Yüksek ve engebeli yerler, yerleşme için pek tercih edilmeyen yerlerdir.
Soru 3
Heyelan( toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kayması daha çok görülür?
A
Karadeniz
B
Güneydoğu Anadolu
C
Akdeniz
D
Ege
Soru 4
Yurdumuzda üç çeşit iklim tipi vardır: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Ülkemizde çeşitli iklimlerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A
denize olan uzaklığın
B
bitki örtüsünün
C
ekvatora yakınlığın
D
yükseltinin
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’de yetiştirilen başlıca ürünlerden değildir?
A
muz
B
mısır
C
fındık
D
çay
Soru 6
Pamuk yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise yaz kuraklığı ister. Bu bilgiye göre; aşağıdaki bölgelerden hangisinde pamuk üretimi yapılabilir?
A
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B
İç Anadolu
C
Karadeniz
D
Marmara
Soru 7
Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde, deniz etkisinin iç kesimlerde hissedilememesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.
A
Dağların yükseltisinin az olmasına
B
Şehir sayısının az olmasına
C
Ovaların geniş yer tutmasına
D
Dağların kıyıya paralel uzanmasına
Soru 8
Doğal afetlerin oluşmasında insanların doğrudan ya da dolaylı etkisi vardır. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşmasında insanların etkisi yoktur?
A
deprem
B
çığ
C
toprak kayması
D
erozyon
Soru 9
Doğal afet can ve mal kaybına neden olan doğal olaylarıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğal olay değildir?
A
sel baskınları
B
trafik kazaları
C
depremler
D
toprak kayması
Soru 10
“Benim yaşadığım bölgede sebze, meyve, tahıl, et ve süt ürünleri üretilmektedir.”diyen bir öğrencinin bölgesinde hangi ekonomik faaliyet yapılmaktadır?
A
tarım ve ormancılık
B
tarım ve ticaret
C
tarım ve hayvancılık
D
ticaret ve sanayi
Soru 11
 • Ülkemizde kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge ……………………….. Bölgesi’dir.
 • …………………………. yerleşmeler, nüfusu 10.000’ in altındaki yerleşmelerdir.
 • Sanayi,turizm, ticaret gibi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler…………………………… faktörler içinde yer alır. Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?
A
Marmara
B
Beşeri
C
Kırsal
D
Karadeniz
Soru 12
Yurdumuzun tahıl ambarı olarak nitelenen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ordu
B
Konya
C
Aydın
D
Çorum
Soru 13
 • ………………………toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır.
 • Toprağın, taş parçalarının veya kaya tabakalarının birdenbire kaymasına ……………………………………….denir.
 • Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ………………………………………………..denir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?
A
çığ
B
doğal afet
C
erozyon
D
heyelan
Soru 14
Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir. Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde yetişir?              
A
muz
B
çay
C
pamuk
D
buğday
Soru 15
Akarsuyun geçtiği yerlerden taşıdığı toprakları, denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi delta ovası olamaz?  
A
Konya Ovası
B
Çarşamba Ovası
C
Bafra Ovası
D
Çukurova
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dağ, tepe, düzlük ve çukurlar yeryüzü şekillerini oluştururlar.
B
Coğrafya, doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
C
Hava olaylarına iklim denir.
D
Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.
Soru 17
Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?
A
İç Anadolu
B
Marmara
C
Karadeniz
D
Doğu Anadolu
Soru 18
Yaz kış yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğu hangi iklim tipinde görülür?                                                                                        
A
Karadeniz ikliminde
B
Akdeniz ikliminde
C
Karasal iklimde
D
Ilıman iklimde
Soru 19
Platolar haritada hangi renkle gösterilir?                                            
A
yeşilin tonlarıyla
B
kahverenginin tonlarıyla
C
mavinin tonlarıyla
D
sarı ya da açık kahverengiyle
Soru 20
Ülkemizde Kızılırmak ve Fırat gibi ırmakların bulanık akmasına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A
çığ
B
deprem
C
erozyon
D
heyelan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • Ülkemizde kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge ……………………….. Bölgesi’dir.
 • …………………………. yerleşmeler, nüfusu 10.000’ in altındaki yerleşmelerdir.
 • Sanayi,turizm, ticaret gibi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler…………………………… faktörler içinde yer alır. Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?
 • ………………………toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır.
 • Toprağın, taş parçalarının veya kaya tabakalarının birdenbire kaymasına ……………………………………….denir.
 • Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ………………………………………………..denir.

Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?

Akarsuyun geçtiği yerlerden taşıdığı toprakları, denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi delta ovası olamaz?  
Platolar haritada hangi renkle gösterilir?                                            
Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir. Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde yetişir?              
Yurdumuzda üç çeşit iklim tipi vardır: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Ülkemizde çeşitli iklimlerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Yaz kış yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğu hangi iklim tipinde görülür?                                                                                        
Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde, deniz etkisinin iç kesimlerde hissedilememesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.
Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?
Heyelan( toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kayması daha çok görülür?
Doğal afet can ve mal kaybına neden olan doğal olaylarıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğal olay değildir?
Ülkemizde Kızılırmak ve Fırat gibi ırmakların bulanık akmasına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğal afetlerin oluşmasında insanların doğrudan ya da dolaylı etkisi vardır. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşmasında insanların etkisi yoktur?
Pamuk yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise yaz kuraklığı ister. Bu bilgiye göre; aşağıdaki bölgelerden hangisinde pamuk üretimi yapılabilir?
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’de yetiştirilen başlıca ürünlerden değildir?
“Benim yaşadığım bölgede sebze, meyve, tahıl, et ve süt ürünleri üretilmektedir.”diyen bir öğrencinin bölgesinde hangi ekonomik faaliyet yapılmaktadır?
Aşağıdaki ürünlerin hangisinin yetiştirilmesinde makineli tarımdan daha çok yararlanılır?
Yurdumuzun tahıl ambarı olarak nitelenen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?