5.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültürümüzü Tanıyalım Konu Testi

23 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerle ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Kültürel özellikler sık sık değişir.
B) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.
C) Kültürel özellikler bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
D) Mimari, yemek çeşitleri, giyim tarzı vb. kültürün parçalarıdır.
Soru 2
“El dokuması halılar, yöresel kıyafetler …….. örnektir.” ifadesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
A) tarihî eserlere
B) kişisel özelliklere
C) Kültürel özelliklere
D) millî bayramlara
Soru 3
Halk oyunları kültürel değerlerimizden biridir. Aşağıda verilen halk oyunları yöre eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) İzmir-Halay
B) Kars- Bar
C) Ege-Zeybek
D) Trabzon-Horon
Soru 4
Halk oyunları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halk oyunları birbirine benzemektedir.
B) Ülkemizdeki halk oyunları eski önemini kaybetmiştir.
C) Halk oyunları bakımından doğu bölgelerimiz daha zengindir.
D) Ülkemizde halk oyunları çeşitliliği fazladır.
Soru 5
“Düğünlerde herkes gelin ve damada yardım eder. Gelinin çeyizinde ve kına gecesinde eş dost ve akraba elinden geleni yapar. Böylece düğün evine ağır gelebilecek pek çok şey zorlanmadan gerçekleştirilmiş olur.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Düğün ve kına gecesi gibi kültürel ögeler insanları bir araya getirir.
B) Kına gecesi, artık önemini kaybetmeye başlamıştır.
C) Düğün ve kına gecesi gibi kültürel ögeler sadece akrabalar arasında gerçekleşir.
D) Düğün ve kına gecesi bizim en önemli kültürel ögemizdir.
Soru 6
Ülkemizin el sanatları gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait bir el sanatı değildir?
A) Çömlekçilik
B) Çinicilik
C) Kilimcilik
D) Madencilik
Soru 7
“Kültürel özellikler toplumdan topluma değişebilir. Giyim şekli bir toplumun kültürel özelliklerini yansıtır. Soğuk ülkelerde yaşayan insanlar yünden ve deriden yapılmış kalın elbiseler giyerken, sıcak ülkelerde yaşayanlar pamuk ve ketenden yapılmış daha ince elbiseler giyerler.” Bu metinde kültürel farklılığa neden olan etkenlerden hangisine değinilmiştir?
A) Gelir seviyesi
B) İnanış
C) İklim
D) Gelenekler
Soru 8
“Kültür, bir topluma ait olan özelliklerin bütününe denir. Maddi ve manevi tüm unsurları, sanat eserleri, farklı yapısı toplumun kültürünü oluşturur.” Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılıklar arasında yer almaz?
A) Türküler
B) Yemekler
C) Dini Bayramlar
D) Şiveler
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?
A) Örf, adet ve gelenekler
B) Halk oyunları
C) Yeryüzü şekilleri
D) Cami, medrese ve saraylar
Soru 10
“Yörelerin kendine has kültürel özellikleri vardır. Bu farklılıklar kültürümüzü zenginleştirir.” Aşağıdakilerden hangisi yörelere göre farklılık gösteren kültürel özelliklerimizden biri değildir?
A) Türküler
B) Halk oyunları
C) Yemekler
D) Millî Bayramlar
Soru 11
Ülkemizde bir kültür çeşitliliği yaşanmaktadır. Kültür, bölgeden bölgeye hatta ilden ile değişiklik gösterebildiği gibi kültürler arasında benzerlikler de bulunmaktadır. Bölgesel farklılara hangisi örnek verilebilir?
A) Millî bayramların coşkuyla kutlanması
B) Eve gelen misafirlere yemek ikram edilmesi
C) Düğünlerde gelinlerin ata binmesi
D) Dinî bayramlarda büyüklerin ziyaret edilerek ellerinin öpülmesi
Soru 12
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Zeybek, Ege yöresi oyunudur.
B) Çiftetelli, Karadeniz Bölgesi’nde oynanır.
C) Misket, Ankara yöresinde oynanır.
D) Kılıç-kalkan, Bursa yöresinde oynanır.