5.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Ünite Testi

31 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar

TEBRİKLER.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması
B
Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
C
Ticaretle uğraşanların artması
D
Ulaşım araçlarının artması
Soru 2
İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
A
İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.
B
Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
C
İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.
D
İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
Soru 3
Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
A
Sanat
B
Müzik
C
Edebiyat
D
Bilim
Soru 4
“Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
İhracat
B
Etkileşim
C
İthalat
D
Takas
Soru 5
Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;

I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması

II. Ön yargıların ortadan kalkması

III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?

A
I ve III
B
I,II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.
B
Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız.
C
Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını değiştirirler.
D
Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
A
İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
B
İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
C
İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
D
İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
Soru 8
“İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Seyahat
B
Ulaşım
C
Turizm
D
Ticaret
Soru 9
Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir?
A
Yapıldıkları dönemde otel olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır.
B
Mısır hazinelerini saklamak için yapılmıştır.
C
"Firavun" adı verilen kralları için mezar olarak yapılmıştır.
D
Firavunlar için konut olarak yapılmıştır.
Soru 10

"Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır."

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
İletişim araçlarının insanların hayatına kolaylıklar sağladığı
B
İnsanların ürün ya da hizmete ulaşmasının iletişim araçlarıyla kolaylaştığı
C
İletişim sorunlarının tamamıyla çözüme kavuştuğu
D
Ticarette yaşanan gelişmelerin iletişim ile paralel olduğu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez?
A
Devletler arası ilişkiler artar.
B
Kültürel alışveriş yaşanır.
C
Tüm toplumları birbirine yakınlaştırır.
D
Ülkelerin ekonomisini geliştirir.
Soru 12
"Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Takas
B
İthalat
C
Etkileşim
D
İhracat
Soru 13
"Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir."

Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Bütün insanların ortak mirastan yararlanamadığı
B
Yüzyıllar boyu süren birikimlerin sonucunda oluştuğu
C
Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu
D
Maddi ve manevi ögeleri içinde barındırdığı
Soru 14
Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir?
A
Özgürlük Anıtı
B
Mostar Köprüsü
C
Piramitler
D
Kapadokya
Soru 15
"Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur."

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Ticaretin insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıktığı
B
İnsanların ihtiyaçlarının tamamen birbirine benzediği
C
Ülkelerin birbirinden farklı ürünler ürettiği
D
Ticaretin hem ülke içinde hem ülke dışında yapıldığı
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır.
B
Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır.
C
Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.
D
Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez.
Soru 17
”………  dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
BM
B
UNESCO
C
NATO
D
UNİCEF
Soru 18
‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
A
kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar
B
üretimin yavaşlamasını sağlar
C
malların kolay taşınmasını sağlar
D
Ticaretin kolaylaşmasını sağlar
Soru 19
Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır?
A
Suriye
B
Mısır
C
Hindistan
D
Çin
Soru 20
"………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
NATO
B
UNESCO
C
BM
D
UNİCEF
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
“Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
“İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
”………  dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
“………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
“Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;

I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması

II. Ön yargıların ortadan kalkması

III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?

Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir?
Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir?
“Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur.”

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

“Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır.”

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

“Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir.”

Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez?