5.Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfus ve Yerleşme Konu Testi

2 Aralık 20212Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfus ve Yerleşme

5.Sınıf Nüfus ve Yerleşme

TEBRİKLER.

5.Sınıf Nüfus ve Yerleşme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Bölgenin kapladığı alana göre nüfusu azdır. Nüfus yağış alan dağların eteklerinde ve akarsu boylarında toplanmıştır. Önemli yollar da buradan geçer. Bölgenin kurak olan iç kesimleri tenhadır.” Yukarıda anlatılan hangi bölgemizdir?
A
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B
Doğu Anadolu Bölgesi
C
Marmara Bölgesi
D
İç Anadolu Bölgesi
Soru 2
“Bir yerde yaşayan insan sayısı, o yerin ………. belirler.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Ekonomisini
B
Nüfusunu
C
Turizmini
D
Tarım ürünlerini
Soru 3
“İnsanlar yerleşmek için daha çok kıyı kesimleri tercih eder. Çünkü kıyı kesimdeki geniş ve verimli ovalar, tarım için elverişlidir. İklimin de elverişli olması ovalarımızda yetiştirilen ürün çeşidini artırmıştır. Kıyı kesimde sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm de gelişmiştir. İç kesimlere doğru gidince yükseltinin artması ve iklimin karasallaşması nüfusun azalmasına neden olur.”  Yukarıdaki paragrafta anlatılan bölgemiz hangisidir?
A
Marmara Bölgesi
B
Doğu Anadolu Bölgesi
C
Ege Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
Soru 4
“Bu bölgede yer şekilleri engebeli, iklim sert olduğu için nüfus azdır. İnsanlar genellikle verimli topraklarla kaplı ve iklimin daha elverişli olduğu ovalarda yaşar. Ulaşımın zor olması sanayi ve ticaretin gelişmesini engellemiştir.” Yukarıda anlatılan hangi bölgemizdir?
A
İç Anadolu Bölgesi
B
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
C
Marmara Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 5
Aşağıdaki illerimizin hangisinin temel geçim kaynağı madendir?
A
Samsun
B
Ordu
C
Ankara
D
Zonguldak
Soru 6
“Bölgemiz geniş, verimli ova ve platolarıyla yerleşmeye elverişlidir. Ancak kuraklık ve ana yollardan uzak olması nedeniyle en az nüfusa sahip bölgedir. Nüfus daha nemli olan batı kesimde akarsu boylarında ve yağışın fazla olduğu dağ eteklerinde toplanmıştır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bölgemiz hangisidir?
A
Marmara Bölgesi
B
İç Anadolu Bölgesi
C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
Soru 7
Karadeniz Bölgesi’nin hangi özelliği daha çok nüfusunun azalmasını  etkilemektedir?
A
Ulaşım türleri
B
Yeryüzü şekilleri
C
İklimi
D
Tarım ürünleri
Soru 8
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Güneydoğu Anadolu Bölgesi – Adana
B
Doğu Anadolu Bölgesi - Van
C
İç Anadolu Bölgesi - Ankara
D
Marmara Bölgesi – İstanbul
Soru 9
“Bu ilimizde bulunan liman, Bafra ve Çarşamba Ovaları, tarım, ticaret ve sanayi faaliyetlerini artırmıştır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trabzon
B
Antalya
C
Adana
D
Samsun
Soru 10
“Verimli tarım alanlarının yanı sıra ılıman bir iklime sahiptir. Sanayisi en gelişmiş bölgedir. Ticaret, bankacılık, ulaşım ve turizmin merkezidir. İş imkanlarının fazlalığı nedeniyle bölgemiz sürekli göç alır. Bunda bölgenin sahip olduğu eğitim, sağlık imkânları ve sosyal imkanlar etkilidir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bölgemiz hangisidir?
A
İç Anadolu Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 11
“Bölgenin büyük bir bölümü yüksek dağlar ve platolarla kaplıdır. Adana, nüfusun yoğun olduğu bir ildir. Adana’da bulunan Çukurova, bölgenin tarımsal üretim merkezidir. Bu ovayı Seyhan ve Ceyhan nehirleri sulamaktadır. Tarım ürünlerinin çeşitliği, tarıma dayalı sanayi ve ticaret nüfusun fazla olmasına neden olmuştur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bölgemiz hangisidir?
A
Ege Bölgesi
B
İç Anadolu Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
Akdeniz Bölgesi
Soru 12
“-Benim yaşadığım bölgede dağlar kıyının hemen gerisinden başlayarak denize paralel uzanır. Yerleşmek için düzlükler azdır. Bu nedenle biz de yamaçlarda bulduğumuz düzlüklerde tarlalarımızı açar ve evlerimizi buralara yaparız.” Diyen birisi aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaşamaktadır?
A
Ege Bölgesi
B
Karadeniz Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
İç Anadolu Bölgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

“Bir yerde yaşayan insan sayısı, o yerin ………. belirler.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
“-Benim yaşadığım bölgede dağlar kıyının hemen gerisinden başlayarak denize paralel uzanır. Yerleşmek için düzlükler azdır. Bu nedenle biz de yamaçlarda bulduğumuz düzlüklerde tarlalarımızı açar ve evlerimizi buralara yaparız.” Diyen birisi aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaşamaktadır?
Karadeniz Bölgesi’nin hangi özelliği daha çok nüfusunun azalmasını  etkilemektedir?
“Bu ilimizde bulunan liman, Bafra ve Çarşamba Ovaları, tarım, ticaret ve sanayi faaliyetlerini artırmıştır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki illerimizin hangisinin temel geçim kaynağı madendir?
“İnsanlar yerleşmek için daha çok kıyı kesimleri tercih eder. Çünkü kıyı kesimdeki geniş ve verimli ovalar, tarım için elverişlidir. İklimin de elverişli olması ovalarımızda yetiştirilen ürün çeşidini artırmıştır. Kıyı kesimde sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm de gelişmiştir. İç kesimlere doğru gidince yükseltinin artması ve iklimin karasallaşması nüfusun azalmasına neden olur.”  Yukarıdaki paragrafta anlatılan bölgemiz hangisidir?
“Bölgemiz geniş, verimli ova ve platolarıyla yerleşmeye elverişlidir. Ancak kuraklık ve ana yollardan uzak olması nedeniyle en az nüfusa sahip bölgedir. Nüfus daha nemli olan batı kesimde akarsu boylarında ve yağışın fazla olduğu dağ eteklerinde toplanmıştır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bölgemiz hangisidir?
“Bu bölgede yer şekilleri engebeli, iklim sert olduğu için nüfus azdır. İnsanlar genellikle verimli topraklarla kaplı ve iklimin daha elverişli olduğu ovalarda yaşar. Ulaşımın zor olması sanayi ve ticaretin gelişmesini engellemiştir.” Yukarıda anlatılan hangi bölgemizdir?
“Bölgenin büyük bir bölümü yüksek dağlar ve platolarla kaplıdır. Adana, nüfusun yoğun olduğu bir ildir. Adana’da bulunan Çukurova, bölgenin tarımsal üretim merkezidir. Bu ovayı Seyhan ve Ceyhan nehirleri sulamaktadır. Tarım ürünlerinin çeşitliği, tarıma dayalı sanayi ve ticaret nüfusun fazla olmasına neden olmuştur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bölgemiz hangisidir?
“Bölgenin kapladığı alana göre nüfusu azdır. Nüfus yağış alan dağların eteklerinde ve akarsu boylarında toplanmıştır. Önemli yollar da buradan geçer. Bölgenin kurak olan iç kesimleri tenhadır.” Yukarıda anlatılan hangi bölgemizdir?
“Verimli tarım alanlarının yanı sıra ılıman bir iklime sahiptir. Sanayisi en gelişmiş bölgedir. Ticaret, bankacılık, ulaşım ve turizmin merkezidir. İş imkanlarının fazlalığı nedeniyle bölgemiz sürekli göç alır. Bunda bölgenin sahip olduğu eğitim, sağlık imkânları ve sosyal imkanlar etkilidir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bölgemiz hangisidir?
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?