5.Sınıf Sosyal Bilgiler Özgür Düşünce Ve Katılım Konu Testi

28 Mayıs 2021 0 Yazar: testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Özgür Düşünce Ve Katılım Konu Testi

 

5.Sınıf Özgür Düşünce Ve Katılım

TEBRİKLER.

5.Sınıf Özgür Düşünce Ve Katılım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi temel haklardan birisi değildir?  
A
Konut dokunulmazlığı,
B
Seçme ve seçilme,
C
Doğayı koruma,
D
Özel yaşamın gizliliği,
Soru 2
Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen hak hangisi ile ilgilidir?
A
Çalışma ve biriktirme hakkı,
B
Eğitim ve öğretim hakkı,
C
Kişi dokunulmazlığı hakkı,
D
Sağlık ve yaşama hakkı,
Soru 3
Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Yukarıda belirtilen hak hangisi ile ilgilidir?    
A
Sağlık hakkı,
B
Eğitim hakkı,
C
Yaşama hakkı,
D
Çevre edinme,
Soru 4
Kişinin aktif bir vatandaş olabilmesi ve toplumsal rolünü edinebilmesi, bilgilenmesi ve kendini demokratik sınırlar içinde ifade edebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?  
A
Seçme ve seçilme hakkı,
B
Özgür olma hakkı,
C
Katılım hakkı,
D
Seyahat hakkı,
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi katılım hakkı değildir?    
A
Dilekçe yazmak,
B
Halka açık toplantılara, gösterilere katılmak,
C
Gösteri ve miting yapmak,
D
Bizi yönetenlerle iletişime geçerek fikirlerimizi söylemek,
Soru 6
Kişi, kendine özgü kişiliğini düşüncelerini serbestçe ifade edebildiği ve tartışabildiği bir ortamda gerçekleştirebilir. Yukarıdaki ifade aşağıdaki özgürlüklerimizden hangisi ile ilgilidir?    
A
Din ve vicdan özgürlüğü,
B
Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü,
C
Gezme ve seyahat özgürlüğü,
D
Haberleşme özgürlüğü,
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Çocukların seçme ve seçilme hakkı yoktur.
B
Her çocuğun katılım hakkı vardır,
C
Çocukların görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı vardır.
D
Çocukların görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkı vardır,
Soru 8
Katılım hakkı, bir kişinin ve kişinin yaşadığı topluluğun yaşantısını etkileyen kararların kişi tarafından süreç içinde paylaşılmasıdır. Yani insanların yaşamlarını etkileyen gelişmelere dair söz sahibi olmalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi katılım hakkı değildir?  
A
Ders ve çalışmalara katılmak,
B
Oy vermek ve yönetime katılmak,
C
Sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak.
D
Yönetim sürecine dâhil olmak,
Soru 9
Temel özgürlükler, insanın kişiliğinin ve bağımsızlığının gelişmesi, kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi, temel haklarda olduğu gibi insanca yaşayabilmesi için gerekli özgürlüklerdir. Aşağıda verilenlerden hangisi temel özgürlüklerimizden birisi değildir?    
A
Haberleşme özgürlüğü,
B
Din ve vicdan özgürlüğü,
C
Özel yaşamı açıklama özgürlüğü,
D
Yerleşme ve seyahat özgürlüğü,
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendini etkileyecek kararlara dâhil olması ve ayrıca kendi düşüncelerini ifade etmesidir?  
A
Konuşma özgürlüğü,
B
Katılım özgürlüğü,
C
Seçme özgürlüğü,
D
Düşünme özgürlüğü,
Soru 11
Temel haklar, insanın insanca yaşayabilmesi için gerekli dokunulamaz, devredilemez olan haklardır. Aşağıdakilerden hangisi temel haklardan birisi değildir?  
A
Dilekçe hakkı,
B
Komşuluk hakkı,
C
Yaşama hakkı,
D
Eğitim hakkı,
Soru 12
Çocukların ve gençlerin katılım hakkını kullanabilmesi için onları ilgilendiren günlük olaylarda hisleri ve duygularını ifade edebilecekleri ortamların oluşturulması gerekir. Kaç yaşına kadar bireyler çocuk sayılır?    
A
10
B
18
C
12
D
15
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

      5.Sınıf Sosyal Bilgiler Özgür Düşünce Ve Katılım Konu Testi Hakkında:

      Not: Özgür Düşünce Ve Katılım testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.

      Bu metin özellikle Özgür Düşünce Ve Katılım test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Yani teknik bir metindir. Bunun yanında Özgür Düşünce Ve Katılım testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak soru seçeneklerini görmek için testi başlatmalısınız.

      Teste Yer Alan Sorular:

Temel haklar, insanın insanca yaşayabilmesi için gerekli dokunulamaz, devredilemez olan haklardır. Aşağıdakilerden hangisi temel haklardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi temel haklardan birisi değildir?
Çocukların ve gençlerin katılım hakkını kullanabilmesi için onları ilgilendiren günlük olaylarda hisleri ve duygularını ifade edebilecekleri ortamların oluşturulması gerekir. Kaç yaşına kadar bireyler çocuk sayılır?
Kişi, kendine özgü kişiliğini düşüncelerini serbestçe ifade edebildiği ve tartışabildiği bir ortamda gerçekleştirebilir. Yukarıdaki ifade aşağıdaki özgürlüklerimizden hangisi ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendini etkileyecek kararlara dâhil olması ve ayrıca kendi düşüncelerini ifade etmesidir?
Katılım hakkı, bir kişinin ve kişinin yaşadığı topluluğun yaşantısını etkileyen kararların kişi tarafından süreç içinde paylaşılmasıdır. Yani insanların yaşamlarını etkileyen gelişmelere dair söz sahibi olmalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi katılım hakkı değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi katılım hakkı değildir?
Kişinin aktif bir vatandaş olabilmesi ve toplumsal rolünü edinebilmesi, bilgilenmesi ve kendini demokratik sınırlar içinde ifade edebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Temel özgürlükler, insanın kişiliğinin ve bağımsızlığının gelişmesi, kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi, temel haklarda olduğu gibi insanca yaşayabilmesi için gerekli özgürlüklerdir. Aşağıda verilenlerden hangisi temel özgürlüklerimizden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Yukarıda belirtilen hak hangisi ile ilgilidir?
Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen hak hangisi ile ilgilidir?

      Özgür Düşünce Ve Katılım Testi:

      Öncelikle Özgür Düşünce Ve Katılım testi eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Aynı zamanda güncel bir çalışmadır. Özgür Düşünce Ve Katılım çalışması oluşturulurken özellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle  ders kitaplarında yer alan içerikler kullanılmıştır. Genellikle Özgür Düşünce Ve Katılım testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bunun yanında Özgür Düşünce Ve Katılım çalışmasında kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı hedeflenmiştir. Diğer yandan Özgür Düşünce Ve Katılım testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Bu nedenle verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Konu veya ünite testleri 10, 12, 15 ya da 20 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Genellikle sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Örneğin 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Özgür Düşünce Ve Katılım testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Yani Özgür Düşünce Ve Katılım testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test Hakkında:

            Özgür Düşünce Ve Katılım testi öncelikle öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Başka bir değişle tekrar tekrar çözme imkanı vardır. Çünkü Özgür Düşünce Ve Katılım testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Böylelikle ezber önlenmekte ve kalıcı öğrenme sağlanmaktadır. Kısacası Özgür Düşünce Ve Katılım testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Diğer yandan bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca Özgür Düşünce Ve Katılım testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Lakin akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Özgür Düşünce Ve Katılım testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü Özgür Düşünce Ve Katılım testi mobil uyumludur. Diğer yandan ana sayfadan mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Test Değerlendirme:

      Etkileşimli Özgür Düşünce Ve Katılım testini çözerken özellikle alttaki okları kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Ancak dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca Özgür Düşünce Ve Katılım testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Özgür Düşünce Ve Katılım testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Özgür Düşünce Ve Katılım testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Özgür Düşünce Ve Katılım testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      İnteraktif Özgür Düşünce Ve Katılım testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Özgür Düşünce Ve Katılım testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Özgür Düşünce Ve Katılım testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Özgür Düşünce Ve Katılım testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…