5.Sınıf Sosyal Bilgiler Teknoloji ve Toplum Ünite Değerlendirme Testi

23 Aralık 2020 1 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi uçağın icadından bugüne kadar yaşanan gelişmelerin sebepleri arasında yer almaz?
A) Hava ulaşımının daha ucuza mal olması
B) Bilim ve teknikteki gelişmeler
C) Çok uzak mesafelere daha hızlı gitme isteği
D) Tek seferde daha çok insan ve yük taşıma isteği
Soru 2
I.Otomobil
II.Gemi
III.Tren
Yukarıdaki ulaşım araçlarından hangilerinin icat edilmesinde tekerleğin bulunmasının etkisi olmuştur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yaşamımıza etkisine örnek değildir?
A) Fırında yemek pişirmek
B) Hızlı tren ile seyahat etmek
C) Sahilde yürüyüş yapmak
D) İnterneti kullanarak araştırma yapmak
Soru 4
“Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızı kolaylaştıran birçok alet üretilip kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bazıları çevreye ve insana zarar vermektedir.” Çevreye ve insana zarar veren teknolojik ürünler nasıl kullanılırsa yararlı hale getirilebilir?
A) yanlış kullanılırsa
B) çok kullanılırsa
C) bilinçli kullanılırsa
D) kişilerin isteğine bırakılırsa
Soru 5
I. Yaşamımızı kolaylaştırır.
II. Toplum kurallarını etkiler.
III. insanlara zaman kazandırır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri teknolojik ürünlerin yaşamımıza etkilerinin sonuçlarındandır?
A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve III
Soru 6
ilk bilgisayar oda büyüklüğündeydi. Günümüzde ise bilgisayarlar kolayca taşınabilir hâle gelmiştir. Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi gösterir?
A) icatların teknoloji ile sürekli geliştiğini
B) İnsanların günümüzde boyutları ufak icatları tercih ettiğini
C) İcatların büyüklük bakımından birbirinden farklılık olduğunu
D) Teknolojik ürünlerden küçük olanlarının kullanışlı olduğunu
Soru 7
Aşağıdaki teknolojik ürünlerin hangisi günlük hayatta sık kullanılmaz?
A) telefon
B) bilgisayar
C) röntgen cihazı
D) televizyon
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yaşamımıza olumsuz etkilerine örnektir?
A) Elektronik posta yolu ile haberleşmek
B) İnternetten alışveriş yapmak
C) Otomobil ile yolculuk yapmak
D) Trafik yoğunluğu yaşamak
Soru 9
“Sabah çalar saatin sesiyle uyandım. Kendime bir tost yaptım. Otobüse binerek okula gittim.” Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A) Teknolojik ürünler sayesinde yaşamımızı sürdürürüz.
B) Teknolojik gelişmelerin yaşamımızı etkilemesiyle
C) Teknolojik gelişmeleri genellikle evde kullanılmalıyız.
D) Güvenliğimiz için teknolojik ürün kullanmalıyız.
Soru 10
Uçağın icat edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) İnsanların uçmaya olan merakı
B) İnsanların ulaşımı daha hızlı hale getirme isteği
C) Para kazanma isteği
D) İnsanların yeni bir şeyler üretme isteği