5.Sınıf Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Ünite Testi

31 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

5.Sınıf Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Ünite Testi

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

TEBRİKLER.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nüfus yoğunluğu
B
Ekonomik faaliyetler
C
Bitki örtüsü
D
İklim özellikleri
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir?
A
buğday
B
zeytin
C
pirinç
D
arpa
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
A
iklim, enerji, sermaye
B
insan gücü, sermaye, hammadde
C
para, yol, zaman
D
sermaye, hammadde, zaman
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?
A
Susam
B
Pamuk
C
Buğday
D
Zeytin
Soru 5
Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler. Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?
A
İstanbul
B
Amasya
C
Hakkari
D
Artvin
Soru 6
Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur?
A
Zeytin-Karadeniz Bölgesi
B
Mercimek-Akdeniz Bölgesi
C
Pamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D
Tütün-Karadeniz Bölgesi
Soru 7
Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir?
A
ihracat
B
ekonomi
C
ithalat
D
ticaret
Soru 8
  1. İnsan gücü
  2. Hammadde
  3. Kapital
Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?
A
1 ve 2
B
1
C
1 ve 3
D
1,2 ve 3
Soru 9
Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?
A
Tarım
B
Madencilik
C
Balıkçılık
D
Ticaret
Soru 10
Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez?
A
Ülkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu.
B
Toprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu.
C
İklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu.
D
Ülkede sanayinin geliştiğini
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
A
Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin
B
İnsan gücü, hammadde ve sermaye
C
Sermaye turizm ve tarım
D
İnsan gücü, iklim ve deniz
Soru 12
Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir?
A
Satıcı
B
Girişimci
C
Çiftçi
D
Üretici
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?
A
hammadde
B
toprak
C
güç
D
sermaye
Soru 14
Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?
A
Yazların kurak olduğu
B
Kışların kar yağışlı olduğu
C
Baharda yağmurun bol olduğu
D
Kışların ılık olduğu
Soru 15
Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz.
A
Çay -Zonguldak
B
Taşkömürü-Rize
C
Balıkçılık-Urfa
D
İpekböcekçiliği-Bursa
Soru 16
Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?
A
Doğu Anadolu Bölgesi
B
Marmara Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Ege Bölgesi
Soru 17
Batı Akdeniz kıyılarımızda .................. dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ticarete
B
Balıkçılığa
C
Tarıma
D
Turizme
Soru 18
Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?
A
ekonomi
B
ihracat
C
ticaret
D
ithalat
Soru 19

Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması;

1. Yağış düzeni

2. Tarım alanlarının azalması

3. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?

A
1 ve 2
B
Yalnız 2
C
Yalnız 1
D
Yalnız 3
Soru 20
  1. Çiftçi
  2. Ekmek
  3. Buğday
  4. Fırın
  5. Un
Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur?
A
1 - 3 - 2 - 4 - 5
B
1 - 3 - 2 - 5 - 4
C
1 - 2 - 3 - 4 - 5
D
1- 3 - 5 - 4 - 2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

       5.Sınıf Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite Testi Hakkında:

       Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

        1. 5.Sınıf Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite konu testi İnteraktif etkileşimli bir çalışmadır. Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite çalışma testi öğrenme hedeflidir. Üstelik interaktif Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Özellikle sınıf içi uygulamalar Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testinin başarısını artırmaktadır. Online Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testi için öğrenci yada öğretmen görüşü önemlidir. Lütfen bizimle paylaşınız.

       2. 5.Sınıf Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

İnteraktif Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite test soruları çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 yada 4 seçenekli olabilir. Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. sınıflarda 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite çalışma testi için 4.sınıf ve ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Özellikle her seferinde başka bir test göreceksiniz. Çünkü Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite sanal testinde soru ve seçeneklerin yerleri sürekli değişir. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur. Etkileşimli Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testinde süre kısıtlaması yoktur. Ancak siz kendi sürenizi tutabilirsiniz.

       3. 5.Sınıf Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İlk olarak interatif Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testi online çözülür. Çünkü Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite kazanım testini online çözerken kağıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kağıt israfı önlemiştir. Böylece Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testini çözerken atık oluşmaz.

       4. Etkileşimli Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite Testi Telif Hakkı:

Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Üretim Dağıtım Ve Tüketim Ünite testinin kullanımı özel izne tabidir.