5.Sınıf Türkçe 2.Tema Testleri

5.Sınıf Türkçe 2.Tema Testleri

Hikaye Unsurları Konu Testi

Önem Belirten İfadeler Konu Testi

Karşılaştırma Cümleleri Konu Testi

Atasözleri, Deyimler, Özdeyişler Konu Testi

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Konu Testi

Öyküleyici Metinler Konu Testi

Okuma Anlama Konu Testi

2.Tema Değerlendirme Testi

Öznel ve Nesnel Yargı

Sebep Sonuç Cümleleri

Sesteş Sözcükler

Zıt Anlamlılık

Yazım Kuralları

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu Yardımcı Düşünce

5N1K

Parça Oluşturma ve Metin Tamamlama

Sözcükte Anlam