5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Test

29 Ekim 2022 0 By testimiz.com

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı

Test Çöz

        Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini bizlerle paylaşır.

Melis, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

      Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini bizlerle paylaşır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

“İhtiyar bekçi yolda köşkün tarihini kısaca anlattı.” cümlesindeki “ihtiyar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur?
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?
“babacan, bacaksız, babalık, babayiğit” sözcüklerini alfabetik sıraya koyarsak en başta hangi sözcük yer alır?
“cimri, ciltçi, ciklet,  ciltli” sözcüklerini sözlük sırasına göre sıralarsak hangisi en sonda yer alır?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır?
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
“Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt.” atasözündeki altı çizili sözcükler için ne söylenebilir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?
Hey benim

Boydan boya cömert denizlerle çevrili

Güzel memleketim,

Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım.

İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi.

Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim.

Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır?

“Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı.” cümlesindeki “özveri” sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?