5.Sınıf Türkçe Anlamdaş Sözcükler Konu Testi

10 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Eş Anlamlı Sözcükler Etkileşimli Çalışma

Soru 1 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? A) pasif-aktif B) amaç-gaye C) akıllı-deli D) ak-kara Soru 2 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı sözcüklerdir? A) yavaş-hızlı B) açık-kapalı C) aç-tok D) ad-isim Soru 3 “beyaz” sözcüğünün aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle eş-zıt anlam ilişkisi yoktur? A) kara B) kırmızı C) ak D) siyah Soru 4 “cevap-yanıt” sözcüklerindeki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde yoktur? A) sınav-imtihan B) şehir-kent C) savaş-barış D) soru-sual Soru 5 “cılız-zayıf” sözcüklerindeki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde vardır? A) öykü-hikaye B) farklı-aynı C) aydınlık-karanlık D) aşağı-yukarı Soru 6 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı sözcüklerden oluşmaz? A) anı-hatıra B) artı-eksi C) amaç-gaye D) araç-istek Soru 7 “cimri” sözcüğünün aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle eş-zıt anlam ilişkisi yoktur? A) bonkör B) zengin C) pinti D) cömert Soru 8 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? A) ağır-hafif B) adet-sayı C) adalet-hak D) bilgin-alim Soru 9 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) saldırı-savunma B) ırmak-nehir C) kanun-yasa D) ilan-duyuru Soru 10 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) ödül-ceza B) zaman-vakit C) netice-sonuç D) nefes-soluk Soru 11 Aşağıdakilerin hangisinde “kanıt-yetenek-istikbal” sözcüklerinin eş anlamlıları sırasıyla verilmiştir? A) delil-kabiliyet-gelecek B) öneri-ustalık-gelecek C) kabiliyet-yetenek-zaman D) istek-acemilik-istiklal Soru 12 ‘’ Usanmak ‘’ sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? A) Derslerime çok çalışarak başardım. B) Hep aynı yemekleri yemekten bıktım. C) Marketten aldığım dondurma bozuk çıktı. D) Uzun zaman sonra yalnız kaldım.