5.Sınıf Türkçe Atasözleri Deyimler Özdeyişler Konu Testi

10 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
“Güçlüler,güçsüzleri ezer,ortadan kaldırır; ya da kendine mal eder.” 5)Yukarıdaki düşünceye uyan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Can çıkmadıkça huy çıkmaz.
B) Büyük başın derdi büyük olur.
C) Büyük lokma ye de büyük söyleme.
D) Büyük balık küçük balığı yutar.
Soru 2
“Bilgisiz,görgüsüz kimse,ince,güzel şeylerin zevkine varamaz,değerini ölçemez.” Yukarıdaki açıklamaya uygun düşen atasözü hangisidir?

A) Eşek eşeği ödünç kaşır.
B) Eşeğin ölümü köpeğe düğündür.
C) Eşek,kulağı kesilmekle at olmaz.
D) Eşek hoşaftan ne anlar.
Soru 3
“Herkesin bildiği bir gerçek,inkâr edilemez,yalan yanlış sözlerle değiştirilemez, ört bas edilemez.” Yukarıda açıklaması yapılan atasözü hangisidir?

A) Gülme komşuna gelir başına.
B) Gün doğmadan neler doğar.
C) Gülü seven dikenine katlanır.
D) Güneş balçıkla sıvanmaz.
Soru 4
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bir işin zahmetsiz ve fedakârsız yapılamayacağını belirtmektedir?

A) Hak deyince akan sular durur.
B) Hak yerini buldu.
C) Hamama giren terler.
D) Hak yerde kalmaz.
Soru 5
“Hatır gönül demeden doğru söyleyen kişiyi kimse sevmez.Herkes onu yanından uzaklaştırır.” Yukarıdaki atasözünü en iyi ifade eden şık hangisidir?

A) Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
B) Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.
C) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
D) Doğru söz acıdır.
Soru 6
“Bedava sirke baldan tatlıdır.” Yukarıdaki atasözü hangi şıkta açıklanmıştır?
A) Para ödenmeden alınan malın değeri yoktur.
B) Az para ödenerek alınan mallar kıymetsizdir.
C) Para vermeden ele geçen şeyler çok hoşa gider.
D) Çok para ödenerek alınan sirke kıymetlidir.
Soru 7
“Kişi,verim beklediği şeyden istediğini alabilmek için gereken harcamalardan kaçınmamalıdır. Yoksa ne yüzle tam verim bekleyebilir?” Yukarıdaki açıklamaya uymayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı.
B) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
D) Dağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun.
Soru 8
“İnsan büyük işleri tek başına yapamaz.Başkasıyla iş birliği yapmalıdır ki önemli bir varlık gösterebilsin.” Yukarıdaki açıklamaya uymayan atasözü hangisidir?
A) Ağaç yaprağı ile gürler.
B) Bir çöplükte iki horoz ötmez.
C) Yalnız taş duvar olmaz.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Soru 9
Zamanı çok iyi ve yerinde değerlendirmemizi öğütleyen atasözü hangisidir?

A) Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.
B) Fırsat her vakit ele geçmez.
C) Fazla mal göz çıkarmaz.
D) Fakirlik ayıp değil,tembellik ayıp.
Soru 10
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde,dili doğru ve yerinde kullanmanın önemi vurgulanmaktadır?
A) Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur.
B) Söz var iş bitirir;söz var baş yitirir.
C) Söz gümüşse sükut altındır.
D) Dile gelen ele gelir.
Soru 11
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sağlıkla ilgili değildir?

A) Hekimsiz,hâkimsiz memlekette oturma.
B) Hastaya yatak sorulmaz.
C) Hazıra dağlar dayanmaz.
D) Hekimden sorma,çekenden sor.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?

A) Güneşsiz evde hastalık eksik olmaz.
B) Güneş, birçok mikropları öldürür.
C) Güneş, vücudu dinçlendirir.
D) Güneş girmeyen eve doktor girer.
Soru 13
“Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.” Yukarıdaki atasözünü en iyi şekilde açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkasının kapısını alıp götürme,sonra senin kapını da çalarlar.
B) Sık sık komşunun kapısını çalıp rahatsız etmek doğru olmaz.
C) Başkasının kapısını kırma, sonra seninkini de kırarlar.
D) Kimseye kötülük etme,sonra aynısını sana da yaparlar.
Soru 14
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ticaretle ilgili değildir?
A) Dostluk başka alışveriş başka.
B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
C) Dost ile ye,iç,alışveriş etme.
D) Korkak tüccar ne kâr eder ne zarar.
Soru 15
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumluluk ile ilgilidir?
A) Değirmene gelen nöbet bekler.
B) Şık şık eden nalçadır, iş bitiren akçedir.
C) Denize düşen yılana sarılır.
D) Damlaya damlaya göl olur.