5.Sınıf Belirteç (Zarflar) Test

23 Mart 2023 0 By testimiz.com

Test Çöz

 

 

Cümlelerde eylem, sıfat veya başka bir zarftan önce gelerek onların anlamlarını güçlendiren, niteleyen, sınırlandıran kelimelere ne denir?
“Sınavdaki en yüksek not seninkiydi.” Cümlesinde hangisi zarftır?
Yapılan işi zaman bakımından belirten kelimelere “zaman zarfları” denir.. Cümlenin eylemine “ ne zaman?” sorusu sorularak bulunur.” Aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı yoktur?
“İşin nasıl yapıldığını ya da gerçekleştiğini belirten zarflara “ durum zarfları “ denir.  Cümlenin eylemine ”nasıl?” sorusu sorularak bulunur.” Aşağıdakilerin hangisinde durum zarfı yoktur?
“Yapılan işin anlamını yer-yön bakımından tamamlayan kelimelere “yer – yön zarfları”  denir. Cümlenin eylemine “nereye?,  nereye doğru ?” sorusu sorularak bulunur.” Aşağıdakilerin hangisinde yer-yön zarfı yoktur?
“Yapılan işin ve sıfatların anlamlarını azlık-çokluk bakımından belirten kelimelere “ azlık – çokluk zarfları”  denir. Cümlenin eylemine ”ne kadar?” sorusu sorularak bulunur.” Aşağıdakilerin hangisinde azlık-çokluk  zarfı yoktur?
“Yapılan işin anlamını soru yoluyla kuvvetlendirir ya da sınırlandıran kelimelere “soru zarfı “ denir.” Aşağıdakilerin hangisinde soru zarfı yoktur?
“Ezgi, akşam erkenden uyumuştu.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
“Ailecek sana çok kızdık.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
“Hafta sonu piknik güzel geçmişti.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
“Kamyon yokuş yukarı yavaş yavaş çıkıyordu.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
“Otoparktaki  taksi geri geri geliyordu.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?