5.Sınıf Türkçe Deyimler Konu Testi

10 Aralık 20200Yazar:testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi deyimdir?
A) Vakit nakittir.
B) El elden üstündür.
C) Ayıkla pirincin taşını.
D) Balık baştan kokar.
Soru 2
” Kara” sözcüğünden sonra aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse bir deyim oluşur?
A) Cahil
B) Kol
C) Baş
D) Tahta
Soru 3
“Eli uzun olmak” deyimi aşağıdakilerden hangisianlatılmak istenmektedir?
A) Dilencilik
B) Terbiyesizlik
C) Hırsızlık
D) Yaramazlık
Soru 4
Söyleyeni belli olan güzel söz gruplarına ne denir?

A) Vecize-(özdeyiş)
B) Tümce
C) Deyim
D) Ata sözü
Soru 5
Sen güle güle git………….;ben ona çok iyi bakarım. Cümlesini en uygun tamamlayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) bir dediğini iki etme
B) ne hali varsa görsün
C) gözün arkada kalmasın
D) başını boş bırakma
Soru 6
“Yaş tahtaya basmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?
A) Zarara katlanmak.
B) Yaş ağaç kesmek.
C) Tehlikeli işe girişmek.
D) Tehlikeden uzak durmak.
Soru 7
Aşağıdaki kelimelerden hangisi “göz” sözcüğü ile birlikte kullanılamaz ve bir deyim oluşturamaz?
A) Açtırmamak
B) Doldurmak
C) Kamaştırmak
D) Kaldırmak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi “Sakla samanı gelir zamanı.” atasözü ile aynı anlama gelen atasözüdür?
A) Ak akçe kara gün içindir.
B) Ekmekden biçilmez.
C) İşleyen demir pas tutmaz.
D) Bin ölçüp bir biçmeli.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) Dağdan gelip bağdakini kovmak.
B) Güneş balçıkla sıvanmaz.
C) Daldan dala konmak.
D) Çenesi düşük.
Soru 10
” Can atmak” deyimi hangi anlama gelmektedir?
A) Çok yorulmak
B) Önemli olmak
C) Sevmek
D) Çok istekli olmak