5.Sınıf Türkçe Eş Sesli Sesteş Sözcükler Konu Testi

10 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amaç” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Okula gitmek için durakta bekliyorlar.
B) Bu çalışmalar sizin için mi yapıldı?
C) Okul servisleri için yeni kurallar getirildi.
D) Bu yapılanlar benim için önemli değil.
Soru 2
“ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) En iyi işleyen otel bizimki
B) Duvardaki tüm saatler işledi.
C) Ulus – Dış kapı arasında işleyen metroya hiç binmedim.
D) İşyeri on beş elemanla işliyor
Soru 3
Hangi seçenekteki sözcükler eş anlamlıdır?

A) Sevinç-his
B) Yaz-kış
C) Duygu-his
D) Gel-git
Soru 4
“ Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan” Kalkmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizedeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Dün matematik dersinden tahtaya kalktım
B) Babam geç yatar, erken kalkar
C) Niye kalktınız, ne güzel oturuyorduk
D) Sorduğunuz otobüs biraz önce kalktı
Soru 5
“Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşırı” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Balıkçılar koyu mavi denizlere açıldılar.
B) Aralarında koyu bir sohbet başladı.
C) Doktor, çocuklara koyu süt önermiyor.
D) Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler.
Soru 6
“Düş – rüya” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Rüzgâr – yel
B) Elektrik – lamba
C) Müzik – ses
D) Gökyüzü – gezegen
Soru 7
“Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.
B) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
C) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
D) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
Soru 8
“Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum.” Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önemsiz
B) Rahatlamış
C) Belli belirsiz
D) Kolay
Soru 9
“Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız,eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır?

A) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
B) O her zaman hesaplarını doğru yapar.
C) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.
D) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde “doğrusu” sözcüğü,açıklayıcı bir ifade olarak “gerçek şu ki”anlamında kullanılmıştır?
A) Tahtaya bir sayı doğrusu çizmesini istedi.
B) Dikkatlice baktı ama doğrusunu okuyamadı.
C) Bu çiçek, doğrusu çok hoşuma gitti.
D) Dün anlatılanların doğrusunu ondanöğrendim.