5.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Konu Testi

10 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Noktalama İşaretleri

TEBRİKLER.

Noktalama İşaretleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kesme işaretinin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Sözcükleri hecelerine ayırmak için her heceden sonra kesme işareti koyarız.
B
Sayılardan sonra gelen ekleri ayırmak için sayılarla ek arasına kesme işareti koyarız.
C
Kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırmak için kısaltma ile ek arasına kesme işareti koyarız.
D
Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için isimle ek arasına kesme işareti koyarız.
Soru 2
Tırnak işaretinin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Başka bir kişiden ya da başka bir yazıdan olduğu gibi aktarılan sözcüklerin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız.
B
Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için isimle ek arasına tırnak işareti koyarız.
C
Cümle içindeki kitap, şiir, eser veya dergi adlarını belirtmek için tırnak işareti koyarız.
D
Cümle içinde özel olarak belirtmek istediğimiz, dikkat çekmesini istediğimiz sözlerin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız.
Soru 3
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına virgül koyarız.
B
Uzun cümlelerde özneden yani cümledeki işi yapan kişiden sonra virgül koyarız.
C
Madde numaralandırması için kullandığımız sayılardan ve harflerden sonra virgül koyarız.
D
Mektuplardaki veya tören konuşmalarındaki hitaplardan sonra virgül koyarız.
Soru 4
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Yazıda başkasının ağzından söylenilen sözlerden sonra virgül koyarız.
B
Matematikte çarpma işlemi yaparken çarpılan sayıların arasına virgül koyarız.
C
Yer adlarını tarihlerden ayırmak için yer isimlerinden sonra virgül koyarız.
D
Cümle başında kullanılan onaylama veya reddetme bildiren sözcüklerden sonra virgül koyarız.
Soru 5
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Sıra gösteren sayıların sonuna inci – ıncı – uncu – üncü ekinin yerine nokta koyarız.
B
Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız.
C
Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına nokta koyarız.
D
Saati gösteren sayılarda zaman birimlerinin arasına nokta koyarız.
Soru 6
Uzun çizginin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Tiyatro metinlerinde kişilerin hareketlerini ve durumunu açıklamak için kullanılan kelimelerin başına ve sonuna parantez işareti koyarız.
B
Cümlenin ya da sözcüğün anlamını açıklayan sözleri veya tarihleri belirtmek için sözcüklerin başına ve sonuna parantez işareti koyarız.
C
Bir yazıdaki karşılıklı konuşmaları belirtmek için satır başına uzun çizgi koyarız. Konuşan değiştikçe her satır başına parantez işareti koyarız.
D
Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısını belirtmek için eş anlamlı olan kelimenin başına ve sonuna parantez işareti koyarız.
Soru 7
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Sayıların daha kolay okunması için sayıların basamakları arasına nokta koyarız.
B
Matematikte kesirli sayıların arasına nokta koyarız.
C
Tarihlerin yazılışında kullandığımız ay, gün ve yıl sayılarının arasına nokta koyarız.
D
Bazı kısaltmaların sonuna nokta koyarız.
Soru 8
Üç noktanın () kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bitmemiş cümlelerin sonuna üç nokta koyarız. Yani daha kelimeler yazacakken yazmadan bitirdiğimiz cümlelerin sonuna üç nokta koyarız.
B
Cümlede sıralanmış olarak yazılan kelimelerin devamının olduğunu belirtmek için üç nokta koyarız.
C
Bir cümlede açıklama yapacağımız zaman ve örnekler vereceğimiz zaman üç nokta koyarız.
D
Cümle içinde açıklamak istemediğimiz kelimelerin yerine üç nokta koyarız.
Soru 9
Noktalı virgülün (;) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Birbirlerine ama – fakat – ancak – çünkü – lakin – yoksa gibi kelimelerle bağlanan cümlelerde bu kelimelerden önce noktalı virgül koyarız.
B
Bazı cümlelerdeki sözcüklerin özne mi, sıfat mı olduğunu belirtmek için noktalı virgül koyarız.
C
Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için cümlelerin arasına noktalı virgül koyarız.
D
Cümle içinde virgülle birbirinden ayrılmış tür ya da takımların arasına noktalı virgül koyarız.
Soru 10
İki noktanın (:) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Matematikte bölme işareti yerine üstü üste iki nokta koyarız.
B
Başkalarından aktarılan sözleri yazmadan önce üstü üste iki nokta koyarız.
C
Konuşmalı yazılarda konuşma çizgisinden önce üstü üste iki nokta koyarız.
D
Cümle içinde açıklamak istemediğimiz kelimelerin yerine üstü üste iki nokta koyarız.
Soru 11
Kısa çizginin (-) kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Satır sonuna sığmayan sözcüklerin devamı olduğunu belirtmek için kelimenin hecelerinin arasına kısa çizgi koyarız.
B
Başlangıç ve bitiş tarihlerinin arasına kısa çizgi koyarız.
C
Cümle içinde virgülle birbirinden ayrılmış tür ya da takımların arasına kısa çizgi koyarız.
D
Birbirleriyle ilişkili sözcüklerin arasına kısa çizgi koyarız.
Soru 12
Soru işaretinin (?) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Soru bildiren cümlelerin sonuna soru işareti koyarız.
B
Kesin olarak bilinemeyen veya kesin bilgi olduğundan şüphe edilen tarihlerin ve bilgilerin yanına parantez içinde soru işareti koyarız.
C
Seslenme ve uyarı sözlerinden sonra soru işareti koyarız.
D
Sevinç, korku, acı, heyecan, şaşkınlık, kızgınlık, üzüntü gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti koyarız.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru işaretinin (?) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Üç noktanın (…) kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
İki noktanın (:) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Tırnak işaretinin (“) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Kesme işaretinin (‘) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Kısa çizginin (-) kullanımı  ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Uzun çizginin () kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Noktalı virgülün (;) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?